⬤ Preoții se vor ruga temeinic pentru tămăduirea oamenilor cu probleme de sănătate, inclusiv pentru cei care suferă de depedențe
⬤ Biserica va colabora și mai mult cu medicii și psihologii
Prima zi din anul calendaristic 2024 a fost o zi cu totul specială pentru Patriarhia Română. După Sfânta Liturghie și slujba de Te Deum, în Catedrala Patriarhală, sub coordonarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a avut loc momentul solemn de citire a actului de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2024.
l

Actul sinodal prin care 2024 a fost proclamat An omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și An comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți a fost citit luni, pe 1 ianuarie, de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Epis­cop-Vicar Patriarhal.
În cele care urmează prezentăm și noi actul integral al proclamării, dat publicității de Basilica.ro și semnat de președintele Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Propunerea Cancelariei Sfântului Sinod pentru două teme, omagială și comemorativă, pentru anul 2024, este argumentată în special prin creşterea accelerată din ultimii ani a numărului de oameni afectaţi de bolile clasice și de adicții multiple.
”Având în vedere că viața și sănătatea omului sunt daruri ale lui Dumnezeu față de care Biserica își arată mereu grija și responsabilitatea, dedicarea anului 2024 unei atenții sporite către oamenii bolnavi sau afectați de dependențe se va reflecta și în plan social-filantropic și social-medical în instituțiile medicale înființate și administrate de Biserică (cabinete medicale, centre de recuperare, spitale), dar și în instituțiile medicale de stat, prin cooperarea dintre preoți și medici sau psihologi. De asemenea, comemorarea în anul 2024 a tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți, cinstiți în evlavia poporului român, este un moment favorabil de sporire a rugăciunii pentru vindecarea bolnavilor și de apreciere a celor care îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale”, se arată în documentul semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Se caută soluții pentru dificultățile societății
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a atras atenția asupra faptului că și vârstnicii necesită grijă sporită și îngrijiri speciale din partea clericilor, și nu numai. Patriarhul a îndemnat la găsirea soluțiilor pentru dificultățile societății. ”Pastorația și îngrijirea bolnavilor în societatea contemporană se confruntă cu o serie de dificultăți, la care trebuie să găsim soluții adecvate. Bătrânețea, care, desigur, nu este echivalentă bolii, este însă o perioadă a vieții în care fragilitatea trupului îl expune pe vârstnic suferințelor fizice, iar acestea îl fac pe bolnav de foarte multe ori, mai ales în lipsa îndrumării duhovnicești potrivite, să se însingureze și să-și acutizeze starea, neînțelegând că suferința trupească îndeamnă și la căutarea sănătății spirituale. Din păcate, medicalizarea majoră a îngrijirii bolnavilor, care în sine este pozitivă, a devenit un factor ce duce la însingurarea acestora”, a spus Preafericirea Sa.
Icoana reprezentativă înfățișează pe Mântuitorul purtând un miel pe umeri
Icoana care ilustrează tematica anului 2024 este icoana care înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos purtând pe umeri un miel. Potrivit Basilica.ro, reprezentarea poartă inscripția ”IC XC (Iisus Hristos) Păstorul cel Bun, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre” și este așezată spre cinstire în Catedrala Patriarhală. Aceasta reprezintă purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de oamenii aflați în suferință fizică sau sufletească. ”Domnul Iisus Hristos este principalul nostru model pentru îngrijirea bolnavilor. El dăruiește prelungirea vieții pământești prin lucrările Sale minunate, ca semne ale Împărăției cerurilor, ca Samarinean milostiv, El a venit la omul aproape mort ”și, văzându-l, i s-a făcut milă și, ­apropiin­du­-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn și vin” (Luca 10, 34), iar prin ascultare smerită până la moarte Se jertfește pe Sine, pe Cruce, pentru a vindeca păcatul neascultării lui Adam și pentru a birui moartea prin înviere (cf. Filipeni 2, 7)”, a spus Preafericitul Părinte ­Daniel.
Hristos, doctorul sufletelor și trupurilor noastre, temă pentru evenimentele cultural-educaționale din biserici
Potrivit programului-cadru liturgic, cultural și mediatic, pe parcursul anului, în biserici, vor fi organizate evenimente cultural-educaționale, cu tema ”Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor”, temă ce va fi prezentată astfel: forme ale pastorației și îngrijirii bolnavilor în Sfânta Scriptură, lucrarea pastorală a Bisericii și a slujitorilor ei pentru îngrijirea bolnavilor, precum și lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în lăcașele de cult va fi tratată și tema ”Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”. Aceasta va fi prezentată astfel: Hristos, doctorul sufletelor și trupurilor noastre; Sfinții doctori fără de arginți și sensurile cinstirii acestora; Sfinții tămăduitori în istoria Bisericii.
FOTO: BASILICA.RO