Fără doar și poate, primarul din Otopeni este o „rara avis” în peisajul administrației locale din România. Cel puțin așa afirmă concetățenii săi, care spun că „un pri-mar ca el nu mai găsești în țară”. Într-adevăr, în 16 ani și jumătate în care a „păstorit” localitatea, Silviu Gheorghe a schimbat radical înfățișarea orașului. Am putea spune că urbea este o mică „biju­terie”.

Pe Silviu, cum îi spun concetățenii săi, l-am găsit în biroul său în care accesul este direct, pentru că primarul nu are secretară! A renunțat la „cerberul” care te în-tâmpină peste tot când vrei să intri la un edil pentru că, spune domnia sa, existau unele probleme pe care le întâmpinau cei care doreau să vorbească cu el. Acum acce-sul este mult simplificat și toți cei cu probleme pot lua legătura cu  primarul, necondiționat.

Așa am ajuns și noi în biroul dumnealui, după ce am așteptat răbdători la rândul format de cei care veniseră să și spună păsurile. Cu toate că dl primar sus­ține cu tărie că „nu are nevoie de pu­blicitate” și că realizările sale „vorbesc de la sine”, domnia sa a acceptat, cu amabilitatea și politețea care îl caracterizează, să ne facă un bilanț al ultimilor ani de mandat.

Un primar în slujba cetățenilor

„Continuăm mai de­par­te programul inves­tițional început acum 6 ani, conform planului de dezvoltare durabi­lă elaborat de primăria noastră. Acesta vizează dezvol-tarea rețelei de utilități și a infra­structurii orașului Otopeni.”, ne-a spus dl. Silviu Gheorghe. Acest program este acum realizat în proporție de 60-65%, urmând a fi defi-nitivat în următorii 4 ani. Aceasta implică extinderea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare, precum și construirea a 3 noi stații de epurare a apei menajere, pe lângă cele două existente, pentru străzile Fermei și Odăi și pentru străzile care pornesc din DN1. De asemenea, se va reabilita și moderniza rețeaua de alimentare cu gaze a localității. Rețelele de transport a energiei electrice vor fi ampla­sate în subteran, urmând să dispară aspectul inestetic al „mațelor” spânzurate de stâlpi. Se va urmări funcționarea în bune condiții a tuturor acestor servicii publice, care de altfel sunt externalizate. „Sunt, de alt­fel, foarte mulțumit de cei care managerizează aces­te servicii, cum ar fi Dalkia, Veolia sau Urban S.A., există o compatibilitate umană între mine și reprezentanții acestor societăți”, a ținut să precizeze dl. primar. Și rezultatele în beneficiul otopenarilor nu au întârziat să apară. Cele 2000 de apartamente situate în 120 de blocuri din oraș primesc agentul termic de la cele 6 centrale din localitate la cel mai mic preț, de numai 112 lei pe gigacalorie. „Pun pe primul plan confortul și bunăstarea concetățenilor mei. Îmi pla­ce să construiesc, să realizez împreună cu ei. Eu sunt în slujba lor, sunt „sluga” lor, nu pot să dau înapoi în fața greutăților. Oamenii d-aia țin la mine, pentru că nu le-am înșelat așteptările. Un pri-mar tre­buie să-și respecte semenii și să-i iubească, alt­fel nu are ce căuta la primărie.”, a subliniat Silviu Gheor­ghe.

Trudă pentru minte, trup…

Primarul Siviu Gheor­­ghe are însă și alte priorități pe agenda sa de lucru. O atenție deosebită a acordat-o, de-a lungul anilor, dezvoltării și mondernizării infrastruc-turii rețelei de învățământ din oraș. Oto­peniul are 2 școli, un liceu, 2 grădinițe cu orar prelungit și 2 cu orar normal. Acestora urmează să li se adauge încă o grădiniță cu program prelungit, aflată în curs de construire. În toate aceste unități de învățământ învață 2300 de copii. „La grădinițe primăria nu percepe nicio taxă, totul este gratuit.”, ne-a spus cu satisfacție dl. primar. ”Am și niște directoare extraordinare, ca pe sufletul meu. Depun mult suflet și iubesc copiii.De altfel, cu ceva timp în urmă, când treburile primăriei îmi per­­miteau, eu am predat educația antreprenorială la liceul din oraș. Acum, de multe ori, simt nevoia să discut cu tinerii, ei sunt o vitamină bună…”, a adăugat domnia sa. O altă măsură de protecție socială inițiată de primăria Otopeni este și acordarea de gratuitate elevilor și studenților din localitate pentru transportul RATB, acestora alăturându-se și pensionarii și persoanele cu dizabilități. După discuția cu dl. primar am vizitat liceul din localitate. Mărturisesc că rareori mi-a fost dat să văd o unitate școlară atât de bine utilată și strălucind de curățenie, plină de copii frumoși și cu­minți. Dar cel mai bine ar fi să lăsăm imaginile să vorbească…

Primarul nu a neglijat nici activitatea sportivă. Au fost amenajate terenuri cu suprafețe sin­tetice, în localitate sunt cluburi sportive în care-și desfășoară activitatea foarte mulți copii și tineri, unii dintre ei cu performanțe notabile, toată această activitate, susținută de primărie, fiind gratuită. De altfel, în holul primăriei sunt expuse o mulțime de cupe, diplome și medalii, care atestă că eforturile depuse de edilii orașului nu au rămas fără rezultate. Urmează să se construiască în perioada următoare și un impresionant complex de natație, capabil să găzduiască competiții de anvergură, atât interne cât și internaționale.

…și suflet

Silviu Gheorghe s-a aplecat și asupra nevoilor spirituale ale otopenarilor. În oraș există 4 biserici, care au fost renovate, urmând ca în anul 2013 să fie finalizate lu-crările și la cel de-al cincilea lăcaș de cult, cel din centru. „Avem un program de ajutor social împreună cu preoții din comună, se țin cursuri de catehizare. Educația spiri-tuală este benefică pentru oameni și există o relație foarte bună între enoriași și Biserică”, ne-a spus primarul. Se organizează, de asemenea și nenumărate excursii și pelerinaje la lăcașuri din țară. Există și o cantină socială unde iau masa 160 de asistați social. Primarul a inițiat și programe prin care persoanele defavorizate pot primi ajutoare constând în alimente și îmbrăcăminte. S-a înființat, totodată, un fond special pentru acordarea de ajutoare în situații de urgență, decese, necazuri sau boli gra-ve al căror tratament necesita sume mari de bani. Toate acestea se constituie, iată, într-o o dovadă în plus a iubirii față de oameni, de care Silviu Gheor­ghe nu duce lipsă.

Ziua comandamentelor

Discuția cu dl primar ar mai fi continuat, pentru că Silviu este un interlocutor plăcut și strălucitor, care emană multă energie pozitivă dar… am aflat că la ora 12 ur-ma să se țină o ședință în cadrul „zilei comandamentelor”. Așa am aflat că, în fiecare luni, primarul convoacă toți reprezentanții firmelor de construcții și diriginți de șantier cu care primăria are contracte de execuție, pentru a face o analiză a stadiului  și calității lucrărilor. La finalul acestei ședințe se pleacă pe teren pentru a vedea la fața locului dacă tot ce s-a discutat corespunde realității. Fiecare lucrare este minuțios inspectată de către primar pentru a fi sigur că nu se face rabat de la calitate. „Eu asta numesc dezvoltare «durabilă». Când te apuci să faci un lucru, nu îl faci de mântuială. Nu putem să ne batem joc de banii comunității. Un strat asfaltic, de exemplu, trebuie să dureze cel puțin 5-6 ani. Trebuie să fim foarte atenți la calitatea lucrărilor și a materialelor, altfel, după câteva luni, te trezești cu strada plină de gropi. Poate că această rigurozitate mi se trage de la educația mai aspră pe care am primit-o, dar mulțumesc părinților pentru aceasta. Cred că datorită lor am devenit un om disci-plinat, ordonat, respectuos și cu bun simț.”, a încheiat Silviu Gheorghe, fără lipsă de modestie. Noi nu putem decât să-i dăm dreptate și să fim alături de domnia sa în tot ceea ce realizează. Ba mai mult, ne-am gândit că dacă România ar avea mai mulți oameni de valoarea primarului din Otopeni, țara noastrăm ar putea ieși din ma-rasmul în care se zbate…