Consiliul Județean Ilfov, prin  Centrul Județean pentru  Conservarea și Promovarea  Culturii Tradiționale Ilfov, în colaborare cu Primăria Ciolpani,  au organizat Simpozionul Internațional de Sculptură Monumentală, care se  desfășoară în perioada 20 iunie  – 09 iulie 2022.   

Timp de trei săptămâni, cinci artiști dau formă marmurei de Rușchița, la Ciol pani. Doi dintre artiști sunt din România,  Eugen Petri și Ciprian Hopârtean. Ceilalți  sunt de peste hotare, respectiv Vasyl Ta Tarskyy, din Ucraina, Canan Sonmezdag  Zongur, din Turcia și Reinaldo Escalona, din Venezuela.
Lucrările de sculptură selectate pen tru a fi create de către cei cinci sculptori  vor rămâne în patrimoniul comunei Ciol pani și al județului Ilfov. Coordonatorul  simpozionului este artistul plastic Eugen  Petri. Locuitorii și toți iubitorii artei, care  își fac drum prin Ciolpani, la Baza Sporti vă, au posibilitatea să urmărească în de taliu tot procesul de creație. Vizitatorii pot  să stea pe lângă artiști în timp ce lucrea ză, să se plimbe printre ei, să vadă cum  dau formă marmurei. ”Avem nevoie de astfel de evenimen te în comunitate și de proiecte pe cultu ră, în general. Le mulțumesc sculptorilor  pentru inspirație și pentru frumosul pe  care-l lasă în urma lor!”, a declarat Hubert  Thuma, președintele CJ Ilfov.
”Este pentru prima dată când în Ciol pani se organizează un eveniment de o  asemenea anvergură. Mulțumim dom nului primar pentru găzduire și doam nei Alexandrina Niță, care a pus suflet  la proiect și m-a ajutat la organizare și  bugetare. M-am gândit să fie un eveni ment internațional pentru că ne reprezin tă țara, aducem străini să vadă ce patri moniu avem, cultură și bogății culturale”,  a spus Eugen Petri, a cărui lucrare se in titulează ”Ferecătură”. Alexandrina Nița, directorul CJCPCT  Ilfov, a mulțumit, la rândul său, edilului  Călin Bogdan Cristian pentru sprijin, pen tru asigurarea locației potrivite pentru  sculptură, având în vedere condițiile teh nice specifice, care înseamnă praf și po luare fonică, dar și pentru cazarea și ma sa oferite sculptorilor. ”Ne-am dorit ca în  urma acestui proiect să rămână ceva fru mos și important pentru comunitate”, a  spus Alexandrina Niță.
EUGEN PETRI, UN PROFESIONIST DE NIVEL INTERNAȚIONAL
Artistul plastic Eugen Petri este originar din Sibiu, iar Bucureştiul a fost oraşul care l-a desăvậrşit ca artist, unde a absolvit Universitatea Naţională de Arte, promoţia 1989. Eugen Petri este un profesionist de nivel internațional și activează în reputate organizații de profil: membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romậnia din 1991; membru al Societăţii Regale Britanice a Sculptorilor, din 2007; membru al Asociaṱiei 6 Dorobanṱi Bucureşti, din 2009; membru fondator al Asociaṱiei 24 PH ARTE – Ploieşti, din 2016; membru al Asociaţiei Culturale Jazz Forum 03; membru ȋn Consiliul de coordonare International Sculpture Simposiums Alliance, din 2017. Anul 2022 este un an de referinţă pentru Eugen Petri, cu un buchet imens de evenimente, exploziv după doi ani de tăcere în pandemie, precum expoziția itinerantă Petri&Friends – curator Luiza Bunbănac.