Sărbătorile de iarnă se încheie cu un mare praznic. Pe 7 ianuarie, creștinii ortodocși aduc mulțumire și cinstire Sfântului Ioan Botezătorul. 

Despre Sfântul Ioan Botezătorul se știe că s-a născut cu o jumătate de an înaintea lui Hristos, în cetatea Orini, fiind fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Nașterea lui a fost vestită de îngerul Gavriil tatălui său, Zaharia, în timp ce slujea la templu. Deoarece, nu a crezut cele spuse de îngerul Gavriil, Zaharia a rămas mut până când fiul său a primit numele. Scrierile bisericești ni-l prezintă pe Sfântul Ioan ca fiind cel ce l-a botezat Hristos în apa Iordanului, l-a descoperit întregii omeniri ca fiind Fiul Domnului și a îndemnat lumea la smerenie, pentru mântuire și viață veșnică.   

“Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!” 

De numele Botezătorului sunt legate multe minuni. Unele, chiar dinainte de a se naște. Încă din pântecele mamei sale, Ioan a săltat de bucurie în momentul în care aceasta s-a întâlnit cu Fecioara Maria ce-L purta în pântece pe Hristos. Această minune se explică prin faptul că Ioan “a simțit venind din Acela o lumină, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a făcut să salte de bucurie. Sunt cunoștințe care apar în noi în chip tainic, fără niciun efort al nostru de a le câștiga.” Sfântul Ioan a fost un model al smereniei. Principalul mesaj pe care l-a transmis oamenirii prin predicile sale a fost: “Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!”

 

Rugăciune către Sf. Ioan Botezătorul

O, Mergătorule înainte al Domnului 

Și Botezătorule al lui Hristos, 

Mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu.  

Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit 

Și, ca o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, 

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie 

Și calea Domnului o ai pregătit. 

Tu ești martorul Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, 

Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit,

Și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, 

Care ridică păcatele lumii. 

Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu, 

Să mă păzească de primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași, 

Să mă sprijine la vreme de ispită 

Și să mă întărească cu darul Său, 

Ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, 

Ca și întristările veacului acestuia de acum. 

Amin!