Agenția pentru Finanțare Rurală – PNDR 2014-2020

Derularea achizițiilor pentru implementarea proiectelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 se va derula pe modulul de achiziții al AFIR. Procedura on-line se aplică pentru toate achiziţiile private derulate în cadrul PNDR 2020 și este valabilă pentru achiziția de servicii, bunuri (cu sau fără montaj) și de execuție de lucrări.

Solicitanţii, înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achiziții aplicabilă serviciilor eligibile (servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro), în conformitate cu prevederile procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR, publicată pe pagina de internet a AFIR.

 

Procedura de lucru

Contractele mai mari de 15.000 euro, fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte cu condiția publicării pe site-ul ­www.afir.­info a unei invitații de participare, a dosarului cererii de oferte și a primirii on-line de către beneficiarul privat a minim unei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor pentru beneficiarii PNDR 2007-2013 care vor termina implementarea proiectului de investiţii prin procedura de tranziţie, sau a două oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar al ofertanţilor, pentru beneficiarii PNDR 2014-2020. Ofertele conforme trebuie să se încadreze în valoarea licitată corespunzătoare din bugetul indicativ – Anexa III la contractul de finanțare. Invitația de participare trebuie înregistrată în Registrul de intrări – ieșiri al beneficiarului privat. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina oficială a AFIR.

 

O singură ofertă, pentru contracte sub 15.000 euro

 

Pentru contractele mai mici sau egale cu 15.000 euro, fără TVA, beneficiarul privat poate opta pentru aplicarea procedurii cu o singură ofertă sau a celei menţionate mai sus dacă dorește aceasta. În acest caz, beneficiarul privat depune spre verificare și avizare numai contractul, Anexa IV – declarația pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese și certificatul constatator emis de ONRC pentru a se verifica un eventual conflict de interese dintre acționariatul ofertantului și beneficiar. Este interzisă divizarea achizițiilor de acelaşi tip, respectiv servicii, bunuri sau lucrări a căror valoare depășește 15.000 de euro, fără TVA, în contracte mai mici cu scopul evitării procedurii de selecție de oferte!