Absolvenţii instituţiilor de învăţământ de stat care au împlinit 16 ani, dar nu-și mai continuă studiile și nici nu sunt încadraţi în muncă au dreptul la șomaj pe o pe-rioadă de șase luni. Toţi cei interesaţi trebuie să depună un dosar la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov (AJOFM) la care să anexeze actele de studii și calificare sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii, actul de identitate în original și copie și adeverinţă medicală din care să reiasă că sunt apţi de muncă. Toate aceste documente se depun la AJOFM Ilfov, în cel mult 60 de zile de la absolvirea studiilor. (I.C.)