Ca în fiecare an, înaintea și  în timpul campaniei de depunere a cererilor pentru plățile unice pe suprafață (SAPS), Centrul Județean Ilfov al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură organizează campanii de informare a fermierilor privitoare la normele și cerințele care trebuie respectate pentru obținerea subvențiilor agricole. Zilele trecute, i-am însoțit pe specialiștii Centrului Județean APIA, la Brănești, unde am asistat la o ședință de informare.

Sala de consiliu a primăriei din Brănești părea neîncăpătoare pentru fermierii veniți la întâlnire. Din partea APIA Ilfov, la ședință au participat directorul executiv, Ion Nicuț, directorul executiv adjunct Marius Radu, și Carmen Cocea, șef serviciu control pe teren, Nina Trăistaru șef serviciu autorizare plăți, alături de Raluca Dinea, șef serviciu măsuri specifice.

Terenurile de interes ecologic vor primi subvenții din 2015

Această măsură din cadrul noii Politici Agricole Comune reprezintă o noutate. Despre ea le-a vorbit fermierilor Nina Trăistaru, care i-a informat că anul acesta ei vor trebui să identifice în aplicația IPA online suprafețele de teren de interes ecologic. În această categorie se încadrează suprafețele de teren agricol cu lățimi între 1 și 20 de metri fără producție agricolă, fâșiile de teren de la marginea pădurilor, cu lățimi între 1 și 10 metri, sisteme agroforestiere cu suprafețe de teren arabil eligibile pentru plăți directe și terenuri agricole împădurite prin Măsura 221. Din sală, a intervenit un fermier: „Am 2 hectare de salcâm în jurul tarlalei, voi primi bani pe ele, acum?” Directorul Ion Nicuț i-a răspuns: Doar dacă reprezintă perdea de protecție. Aceste subvenții se vor primi începând din anul 2015.  Deocamdată trebuie identificate suprafețele eligibile. Prin această măsură se încearcă înființarea perdelelor de protecție pe lângă tarlale. În momentul în care vor fi digitizate și înregistrate veți primi sprijin financiar și pe aceste suprafețe.”

Blocurile fizice modificate trebuie reconfigurate

În continuare, Ion Ni­cuț a făcut o recapitulare a demersurilor care trebuie întreprinse cu ocazia depunerii cererii. El a precizat că perioada de depunere a cererii începe la 3 martie și se încheie pe 15 mai, fără penalități și 16 mai-10 iunie cu penalități de 1% pe zi. Începând din 11 iunie, cererile devin neeligibile. În caz că s-au produs modificări ale terenurilor deținute, trebuie prezentate documente care să dovedească măririle sau retragerile de suprafețe. Cererile de modificare se depun până pe 31 mai, după 2 săptămâni de la expirarea primei perioade de depuneri. „Fermierii care depun cereri trebuie să se prezinte cu actul de identitate, autorizarea de cont bancar, dacă este cazul și adeverință de înscriere în Registrul Agricol. Cei care au modificări de suprafață trebuie să prezinte documentele care să ateste dreptul de a utiliza terenul agricol nou adus în exploatație. Documentele sunt importante deoarece reprezintă condiții de eligibilitate”, a arătat directorul Nicuț. El a mai atras atenția și asupra modificărilor survenite la blocurile fizice. În caz că drumurile între blocurile fizice au fost arate, ele trebuie reconfigurate. „Ne vom deplasa la fața locului pentru a reconfigura blocurile fizice, în timp util. Ați arat drumul? Faceți digitizarea peste drum și noi vom veni să-l reconfigurăm. Atenție la identificare, dacă nu sunteți siguri în privința identificării, venim și facem noi identificarea corect”, le-a spus Ion Nicuț fermierilor.

Normele de ecocon­diționalitate trebuie respectate cu strictețe

Prezentarea norme­lor legate de ecocon­di­țio­nalitate a fost făcută de Carmen Cocea. Șeful serviciului control pe teren le-a atras atenția celor prezenți că normele de ecocondiționalitate trebuie respectate de toți fermierii care beneficiază de plățile directe. „Anul acesta sunt 13 norme față de 2013, când au fost 12, iar cerințele legale în materie de gestionare (SMR) sunt 15. SMR-urile de la 1 la 5 și 9 sunt controlate de APIA. SMR-urile de la 6 la 8 și de la 10 la 15 sunt controlate de ANSVSA”, a subliniat Carmen Cocea. În continuare, specialistul APIA a făcut unele precizări asupra unora dintre norme. În privința GAEC 4, care prevede că floarea-soarelui nu poate fi cultivată mai mult de doi ani, consecutiv, pe același amplasament, fermierii au fost avertizați că dacă nu respectă această normă vor fi sancționați. Toto­dată, fermierii au aflat că nerespectarea GAEC 5 și 8, privitoare la arderea miriștilor și pajiștilor permanente duce, de asemenea, la sancțiuni aspre. În caz că incendiul s-a produs din cauze necunoscute, agricultorii trebuie să prezinte sesizarea înregistrată la poliție sau ISU în cel mai scurt timp.

În ceea ce privește GAEC 9, fermierii au aflat că tăierea arborilor solitari se poate face doar cu autorizație de la Ocolul Silvic și numai din motive întemeiate. Distrugerea lor din cauze naturale trebuie anunțată în termen de 10 zile. Despre GAEC 10, Ion Nicuț a ținut să precizeze că, în caz de îmburuienare de peste 30%, acest GAEC se consideră nerespectat. La peste 80% îmburuienare, parcela se consideră nelucrată, chiar dacă a fost cultivată și nu se mai acordă subvenția. Cei prezenți au mai aflat că, în cazul GAEC 11, fermierii care irigă și folosesc un debit mai mare de 2 l/sec trebuie să ceară autorizație de la Gospodărirea Apelor. La fel și cei care bifează în cerere că vor face irigarea culturilor, trebuie să solicite autorizație.

De anul acesta, un nou GAEC

Cel mai mult s-a vorbit despe noul GAEC care poartă numărul 13. „Este o normă nouă, care interzice poluarea apelor subterane prin deversarea de substanțe periculoase provenite din agricultură. Îngrășămintele, ierbicidele, fungicidele, pes­ticidele, lubrefianții, car­buranții etc., sunt considerate substanțe periculoase. Acestea nu pot fi depozitate decât în locuri special amenajate, cum ar fi magaziile. Fermierii trebuie să aibă contracte de preluare a ambalajelor rezultate în urma utilizării acestor produse. To­todată, ei trebuie să aibă procesele verbale de predare a acestor ambalaje, sau avize de expediție, după caz. Trebuie contract de preluare a filtrelor de ulei”, le-a spus Carmen Cocea fermierilor. Din sală, un fermier a strigat: „Nu ni le ia nimeni! Am căutat peste tot!” Drept răspuns, Ion Nicuț a făcut precizarea că firmele care livrează îngrășăminte și pesticide sunt obligate să recupereze ambalajele. 

Spațiul nu ne mai permite să vorbim de­spre SMR-uri, dar vom reveni. În concluzie, întâlnirea s-a dovedit utilă pentru fermieri, care au putut afla cu exactitate de la specialiștii APIA normele pe care aceștia trebuie să le respecte, pentru a se alinia standardelor europene.

Ce spun fermierii

Mihai Bacrău, fermier (550 ha): „Întotdeauna cei de la Centrul Județean APIA ne-au acordat sprijin pentru întocmirea corectă a documentelor necesare și identificarea exactă a suprafețelor deținute. De mare ajutor ne este și aplicația IPA online. Fără subvenții nu am putea exista! Dar acestea ar trebuie să fie ceva mai mari, dacă este să facem comparație cu cele din alte țări din Uniunea Europeană.”

Constantin Constantin, inginer agronom și fermier (10 ha): „Sunt mulțumit de sprijinul acordat de APIA Ilfov. Subvențiile sunt binevenite, pentru că o parte din costurile lucrărilor le acoperi cu acești bani. De exemplu, aratul și pregătirea terenului agricol poți să le faci cu cele 5-6 milioane pe care le primești ca subvenție. Dar cel mai bine câștigă arendașii. Eu dacă aș mai fi tânăr, aș lua în arendă 3-400 de hectare, și cu cei 60 de mii de euro, pe care-i primești ca tânăr fermier, aș cumpăra utilaje și nu se poate să nu ai profit.