˜ Întrunirea consilierilor județeni s-a desfășurat în spațiu deschis, în curtea vechiului sediul din Str. Gheorghe Manu ˜ Presa și publicul nu au avut acces, iar ședința s-a transmis video ˜ S-au deblocat bani din fondul de rezervă al CJI pentru Spitalul Județean și Spitalul Buftea ˜ S-a aprobat un împrumut rambursabil de 30 de milioane euro, pentru continuarea investițiilor

Cea mai recentă ședință a Consiliului Județean Ilfov (CJ I lfov) a avut loc pe 19 martie, în condiții speciale, impuse ca urmare a declarării, la nivel național, a stării de urgență epidemiologică generată de creșterea numărului infectărilor cu noul coronavirus. Ședința, condusă de vicepreședintele CJI, Rizia Tudorache, secondat de vicepreședintele Petre Popeangă și de secretarul județului, Monica Trandafir, a fost transmisă live și s-a putut observa că toți participanții – consilieri județeni sau angajați ai CJ Ilfov, convocați în curtea vechiului sediu al CJ Ilfov din Str. Gheorghe Manu – au purtat măști de protecție și mănuși, iar scaunele au fost amplasate păstrând între ele distanța de minimum un metru.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 494, ediția print

Ordinea de zi a cuprins 18 puncte, plus două proiecte la ”Diverse”, și a fost aprobată cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni. Hotărârile adoptate s-au referit la aprobarea unui împrumut pentru a continua lucrările pe drumurile județene începute anul trecut și aflate în conservare peste iarnă, preluarea în administrarea CJ Ilfov, prin asociere, a unor străzi din Mogoșoaia, Ciolpani sau Buftea pentru lucrări de modernizare, aprobarea deblocării fondului de rezervă pentru dotări suplimentare cu aparatură și materiale sanitare în spitalele aflate în subordinea CJ Ilfov, aprobarea planului de gestionare a deșeurilor și/sau o rectificare a bugetului local.

Astfel, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, urmare a epidemiei de COVID-19, s-au aprobat deblocarea și alocarea, din fondul de rezervă bugetară al județului, a 400.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Banii vor fi folosiți de ambele unități medicale pentru achiziția unor echipamente medicale de strictă necesitate. Legat de Spitalul din Buftea, s-a aprobat cooperarea acestuia cu CJ Ilfov pentru implementarea proiectului ”Caravana Scapă de cancerul de col cu un simplu control”. Suspendată pentru moment, ca urmare a evoluției pandemiei COVID-19, partea de ”caravană”, la momentul când va fi reluată, le va scuti pe femeile cu vârste între ­25-64 ani de drumul până la spital și chiar și cele neasigurate vor putea beneficia, prin intermediul acestui proiect, de consult ginecologic, recoltare gratuită pentru testul Babeș-Papanicolau și evaluare și ecografie mamară.

Preluare în administrare

Următoarele trei proiecte de hotărâri adoptate se referă la preluarea în administrarea CJI, din administrarea unor primării ilfovene, a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al unităților administrativ teritoriale respective. Este vorba despre Str. Agricultori, Str. Vlăsiei, Str. Fulger, Str. Știrbei Vodă, din Buftea, Str. Poieni și Str. Martha Bibescu, din Mogoșoaia și de Str. Fermei, Intr. Fermei, Str. Negustorilor, Str. Cătunului și Str. Podului, din Ciolpani. Toate aceste drumuri vor fi modernizate de Serviciul de drumuri din subordinea Consiliului Județean Ilfov. Totodată, s-a aprobat și trecerea în administrarea CJ Ilfov din administratea CL Ciorogârla a terenului în suprafață de 690 mp necesar pentru construirea unui sens giratoriu la intersecția DJ 602 cu DJ 601 și asigurarea scurgerii apelor pe DJ 601, în zona râului Ciorogârla.

Asocieri pentru investiții comune

S-a aprobat modificarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov (69/2019) privind asocierea județului Ilfov, prin CJ Ilfov, cu UAT Petrăchioaia, reprezentată prin Consiliul Local Petrăchioaia, pentru realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor Petre Ispirescu, I.L. Caragiale, Lucian Blaga, Ion Creangă, Brândușei, Bebe Șerban, Magnoliei, Liliacului, Socului, Măceșului, Cireșului, Bradului și Jiului, din localitate. Contribuția CJ Ilfov este de 8.697.852,52 lei, iar CL Petrăchioaia va contribui cu 966.428,06 lei, din bugetul local al comunei. Consilierii județeni au aprobat apoi o modificare a hotărârii CJ Ilfov (88/2019) privind asocie­rea acestuia cu CL Snagov, în sensul eliminării clauzei suspensive stipulate într-o serie de contracte de asociere încheiate între cele două entități, pentru realizarea ”modernizării Str. George Enescu și Str. Drumul Țarinei, reabilitării Str. Florilor și Vaslui – până la definitivarea în instanță a clauzei din contract cu privire la virarea sumei de 2.000.000 lei din împrumutul pe care CJ Ilfov l-a acordat către Primărie, cu termen de judecată 04.05.2020”. ”Neachitarea cotei de contribuție a CJ Ilfov va pune comuna Snagov în imposibilitatea onorării obligațiilor financiare către constructori, obligații ce decurg din situațiile de lucrări executate până la această dată. Menționăm că Primăria Snagov se află într-o dificultate foarte mare în ­ceea ce privește plata către furnizorii noștri de servicii și mai ales plata lucrărilor aflate în derulare. Acest lucru se datorează faptului că instituției noastre, prin Legea Bugetului de Stat pe 2020, i-au fost repartizate sume și cote la 30% față de anul 2019, ceea ce a dus la imposibilitatea de plată a lucrărilor aflate în derulare”, se precizează în adresa Primăriei Snagov către CJ Ilfov.

Cabinete libere

A fost aprobată modificarea contractului de concesiune 11270/2014 încheiat de CJ Ilfov și reprezentantul legal al So­cietății Civile Medicale ”Dr. M. Burghele” Buftea având ca obiect concesionarea spațiilor aflate în domeniul privat, cu destinația de cabinete medicale situate la etajul 1 al imobilului din str. Studioului 13, Buftea, ca urmare a renunțării la anumite spații în suprafață totală de 101,9 mp.

Nevoie de bani pentru continuarea investițiilor

S-a mai aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 148.480.455 lei, cu o maturitate de 15 ani. ”Banii vor fi folosiți pentru a continua lucrările pe drumurile județene începute anul trecut și aflate în conservare peste iarnă. S-a luat această decizie pentru că bugetul CJ Ilfov din acest an este cu 30% mai mic față de anul trecut, iar proiectele nu trebuie să se oprească. Următoarele drumuri vor fi reabilitate și/sau modernizate cu banii din acest împrumut, la care se adaugă și fonduri din bugetul propriu: DJ 101 – Balotești – Sitaru (valoare totală 95,9 milioane lei, cofinanțare credit 78,8 milioane lei, contribuție CJ Ilfov – 17,1 milioane lei), DJ 401, km.6+520 Centura București – limita cu județul Giurgiu (valoare totală 53,4 milioane lei, cofinanțare – 45,9 milioane lei, contribuție buget local CJ Ilfov 7,5 milioane lei), Str. Gării, Jilava (valoare totală 11,4 milioane lei, cofinanțare 10,9 milioane de lei și contribuție buget local aproape 500.000 de lei) și DJ 602 – Str. Independenței, Buftea (valoare totală 13,7 milioane de lei, din care partea de cofinanțare este 12,7 milioane de lei). Așadar, o valoare totală de de 174.580.908 lei (cofinanțare credit: 148.480.455 lei, con­tri­­buție buget local: 26.100.453 lei)”, au expli­cat reprezentanții CJI.

Fond de risc și comision de risc pentru garantarea împrumuturilor SC Apă Canal Ilfov

S-a aprobat constituirea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către CJ Ilfov a împrumuturilor în valoare totală de 54.412.414,23 lei contractate de SC Apă Canal Ilfov (28.600.000 lei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 25.812.414,23 lei, împrumut contractat cu BCR SA). ”Se aprobă nivelul comisionului de risc necesar pentru constituirea fondului de risc aplicat la valoarea împrumutului în sumă de 28.600.000 de lei, contractat cu BERD, reprezentând echivalentul unei rate lunare, respectiv 216.000 de lei plătibili în 24 de luni rate egale. Se aprobă nivelul comisionului de risc necesar pentru constituirea fondului de risc aplicat la valoarea împrumutului în sumă de 25.812.414,23 de lei, contractat cu BRC, reprezentând echivalentul unei rate lunare, respectiv 268.879 lei plătibili în 24 luni rate egale. Comisionul de risc se va achita de SC Apă Canal Ilfov în 24 de rate lunare, până pe 30 ale lunii în curs pentru luna curentă, începând cu 1.04.2020. Pentru plățile efectuate din fondul de risc, aferente unor scadențe neonorate de către operatorul economic, veniturile fondului de risc se reîntregesc cu sumele recuperate de la acesta până la sfârșitul anului”, se arată în textul hotărârii adoptate de către consilierii județeni.

A fost aprobat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor

PJGD are ca scop dezvoltarea unui cadru general propice gestionării deșeurilor la nivel național, cu efecte negative minime asupra mediului și pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor asumate la nivel național. Hotărârea adoptată se comunică Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Prefecturii, DSP Ilfov, Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – SGA Ilfov-București, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov.

Deplasări anulate

Deplasarea unei de­legații a CJ Ilfov în Republica Moldova, Raionul Ialoveni, în perioada 27-28 marie a.c. a fost anulată. La fel și deplasarea la cea de-a 31-a ediție a Târgului Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții, Cannes, Franța, ce urma să aibă loc în perioada 1-6 iunie 2020.

Studiu de prefezabilitate pentru BIMH

Ultimul punct pe Ordinea de zi a vizat aprobarea Studiului de prefezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Bucharest-Ilfov Multimodal Hub – BIMH. Acesta este unul dintre proiectele strategice ale CJI și urmărește dezvoltarea sistemului de transport intermodal de mărfuri în scopul eficientizării transportului de marfă și al îmbunătățirii impactului transportului asupra mediului și a siguranței traficului în regiunea București – Ilfov. Indicatorii economici menționați în anexa atașată hotărârii aprobate fac referire la o valoare totală – ”varianta A1-B2” – de 571.170.760,12 lei (exclusiv TVA), o durată de execuție de 48 de luni și o soluție proiectată ”pe 2 incinte situate la sud de comuna Moara Vlăsiei, adiacent liniei CF București – Urziceni de o parte și de alta a autostrăzii A3 București – Brașov. Incinta situață la Vest de A3 – (A) are o suprafață de 48 ha, iar cea situată la Est de A3 – (B) are o suprafață de 60 ha. Caracter de ”terminal multimodal”, prin lucrările și facilitățile prevăzute are numai incinta A, iar B are o funcționalitate de parc logistic și/sau parc industrial. Pentru zona multimodală s-au prevăzut lucrări pentru realizarea unui terminal CF de containere, un depozit pentru containere, un depozit (platformă) de depozitare pentru mărfurile paletizate, materiale și posibile materii prime, magazii de desfacere și distribuție mărfuri către consumatori, construcții, clădiri și echipamente necesare funcționării incintei, racorduri și accese auto și de cale ferată.

”Marile proiecte demarate de CJ Ilfov: Măgurele Science Park, acest nodul intermodal de la Moara Vlăsiei, proiectul Apă-Canal și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor au obținut deja aprobare de la Comisia Europeană pentru finanțare și vor fi derulate în mod substanțial din bani europeni, dar și cu cofinanțare din partea CJ Ilfov”, au precizat reprezentanții Consiliului.

Ședințele se vor desfășura prin mijloace electronice de comunicare

Cele două proiecte de hotărâri de la ”Diverse” au fost adoptate pentru modificarea și completarea anexei HCJI 112/2019 privind revizuirea Regulamentului de funcționare a CJ Ilfov și pentru rectificarea bugetului local al județului pe anul 2020. Astfel, în primul caz, s-a stabilit că ”pe durata stării de urgență, pentru evitarea, pe cât posibil, a contactului direct între persoane, ședințele comisiilor de specialitate și ședințele CJ Ilfov se pot realiza prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum – sistem videoconferință sau procedură scrisă de exprimare a votului”. Iar rectificarea bugetului a fost făcută în contextul necesității majorării bugetului la capitolul ”Sănătate”, cu alocările financiare menționate la începutul articolului, acordate Spitalului Județean și Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.