Bucureștiul văzut de sus...

Primăria Capitalei a publicat pe pagina sa de internet regulamentul și formularul de înscriere pentru cei care vor să participe la concursul pentru realizarea unui logo reprezentativ al Municipiului București.

Conform regulamentului, concursul se va desfășura în perioada 20 martie – 20 aprilie, iar câștigătorul va fi anunțat pe 3 mai.

Înscrierea și participarea la concurs nu presupun costuri sau taxe.

Pentru înscriere a fost creată adresa de email: logo@pmb.ro.

Logo-ul realizat în cadrul concursului va reprezenta un ansamblu de semne grafice format dintr-un set de caractere cu rol descriptiv care reflectă istoria/ cultura/ viața orașului București„, se mai arată în regulament.

Juriul va analiza și va puncta după următoarele criterii: relevanță pentru tema concursului; atractivitate/design atractiv; originalitate (să îmbine elemente care să reflecte tradiția istorică a Bucureștiului cu elemente care să țină cont de tendințele actuale): funcționalitate (vizibilitate și lizibilitate, să fie ușor recognoscibilă, să poată fi imprimată și pe suprafețe mici fără să piardă detalii esențiale); adaptabilitate (să permită declinarea ulterioară a unor branduri sectoriale, cum ar fi: București cultural, București turistic, București muzical, București sportiv). Cele cinci criterii vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări, membrii juriului acordând fiecărei lucrări punctaj de la 0 la 20 pentru fiecare criteriu.

Premiul va fi de 50.000 de lei brut, suma reprezentând cesionarea exclusivă a drepturilor de autor, nelimitată în timp și spațiu, pe orice suport material și în toate modurile, în favoarea municipiului București, pentru utilizarea lucrării ce va fi declarată câștigătoare.

În cazul în care juriul consideră că niciun logo nu este reprezentativ pentru municipiul București, poate stabili cu votul majorității simple să nu fie desemnat niciun câștigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată.

La concurs poate participa orice persoană fizică, cetățean român care deține un act de identitate valabil, care are vârsta de minim 18 ani împliniți înainte de 20 martie 2017 și nu este salariat și/sau colaborator al organizatorului, nici soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, participă la inițierea și derularea concursului.

Pe 28 februarie, consilierii generali ai Capitalei au adoptat o hotărâre privind organizarea unui concurs public pentru realizarea unui logo reprezentantiv al orașului.

Din juriu vor face parte un reprezentant al primarului general, un reprezentant al Academiei Române, directorul Muzeului Municipiului București, doi reprezentanți ai unor agenții consacrate de branding, doi reprezentanți ai unor companii de publicitate care dețin departamente de creație, un reprezentant al Universității Naționale de Artă din București, un reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, un reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din România, un sociolog.