Începând cu data de 01 martie, a început Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016. Astfel, în perioada 01 martie – 16 mai, la centrele județene/locale ale APIA se depun, fără penalizări, cererile unice de plată. Cererile unice de plată pot fi depuse și după data de 16 mai 2016, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai. Solicitările depuse după data de 10 iunie 2016 nu mai sunt admise la calcul, iar beneficiarului nu i se acordă niciun fel de plată sau de sprijin.

 

Completarea declarației, realizată electronic

Completarea declarației se realizează electronic folosind aplicația IPA Online. Finalizarea și închiderea cererii unice de plată în IPA Online se face numai în centrele APIA, în prezența funcționarului APIA responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA, în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mare de 50 hectare teren agricol și la centrele locale, în cazul fermierilor care solicită o suprafață mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Se va depune o singură cerere, chiar dacă fermierul deține suprafețe de teren în diferite localități sau județe. Fermierii trebuie să se prezinte la APIA, la data și ora la care sunt programați.

Materiale de informare sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.

 

Rentierii trebuie să-și vizeze carnetele

În perioada 01 martie – 31 august 2016, rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la Centrele județene ale APIA, pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol. Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul trebuie să semneze o declarație, însoțită de următoarele documente: ● carnetul de rentier agricol; ● actul de identitate al solicitantului; ● decizia de la comisia de expertiză medicală — pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original și decizia de la comisia de expertiză medicală, în copie; ● procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; ● contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994; ● extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opțional).

 

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului.