Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege prin care statul român nu va mai achita costurile pentru paza pădurilor retrocedate în perioada de până la 180 de zile de la restituire.

”Guvernul a aprobat un proiect de Lege care abrogă unele dispoziţii legale care stabileau obligaţia asigurării de către Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva a pazei şi protecţiei vegetaţiei forestiere de pe terenurile retrocedate, pentru o perioada de până la 180 zile de la punerea în posesie a proprietarilor. Costurile erau suportate de la bugetul de stat”, informează biroul de presă al Guvernului.

Potrivit comunicatului de presă, în această materie, Codul silvic stabilește obligația de administrare sau de realizare a serviciilor silvice în sarcina proprietarului chiar de la momentul punerii în posesie.

Pentru a asigura o sistematizare a legislației și pentru a evita incertitudinile pentru subiectele de drept vizate de prevederile legale, care instituie obligații în mai multe acte normative referitoare la serviciile de pază a terenurilor forestiere, se impune abrogarea prevederilor art.35 din Legea nr.1/2000.

Proiectul de lege aprobat privește abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului forestier nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997.