Ai probleme de sănătate care necesită tratament sub stricta supraveghere a medicilor? Chiar dacă eŞti asigurat, internarea în spital presupune anumite obligaŢii din partea ta, pe toată perioada petrecută pe patul clinicii. Ai însă Şi drepturi pe care angajații instituției sunt nevoiți să ți le respecte. Iată care sunt acestea!

Drepturile tale pe patul de spital 

 Indiferent de vârstă, etnie, religie sau statut social, ai dreptul să primești îngrijiri la cel mai înalt stardard, 

 Cadrele medicale care-ți fac investigațiile clinice , sunt obligate să-ți aducă la cunoștință starea sănătății tale, diagnosticul și posibilitățile de tratament, precum și șansele de vindecare, 

 După ce afli ce posibilități de tratament există, poți accepta sau refuza terapia propusă de medici, 

 În cazul în care ajungi la spital fără să ai discernământ, aparținătorul sau reprezentantul tău legal își va exprima consimțământul pentru efectuarea examinării clinice, a intervențiilor chirurgicale sau a administrării tratamentului,  

 Toate informațiile cu privire la afecțiunea de care suferi trebuie să rămână confidențiale, 

 Specialiștii nu trebuie să-ți vorbescă în termeni medicali. Ei sunt obligați să-ți comunice totul în­tr-o manieră adecvată capacității tale de înțelegere, 

 În cazuri extreme, în care nu cunoști limba oficială, spitalul trebuie să-ți pună la dispoziție traducător, 

 Cât timp ești internat în spital, angajații unității sanitare trebuie să te trateze cu respect și considerație, 

 Poți să fii vizitat de familie sau prieteni, dar numai în intervalul orar stabilit de conducerea spitalului, 

 La cerere, poți să primești și servicii religioase.

Ce ești obligat să faci în perioada internării?  

 imediat după ce ajungi în salon trebuie să renunți la hainele de stradă și să îmbraci ținuta regulamentară de spital, 

 n-ai voie să tulburi liniștea celorlalți bolnavi din salon sau pe holurile instituției. Se impune să nu vorbești la telefon între orele 22.00 și 06.30. În acest interval, e bine să folosești telefonul mobil doar în cazuri de maximă urgență,   

 ai interzis la fumat și consumul de băuturi alcoolice în spital, 

 fiecare unitate sanitară dispune de condițiile minime necesare păstrării igienei. Ești obligat să te adaptezi situației și să-ți menții igiena corporală, după posibilități, 

 să nu strici mobilierul și bunurile din dotarea salonului și a secției în care te afli. În caz contrar, poți fi pus să achiți contravaloarea defecțiunilor,  

 să permiți aerisirea încăperii, schimbarea aș­ternuturilor și efectuarea curățeniei de către infirmieră, în salon, ori de câte ori este nevoie, 

 să menții curățenia în unitatea medicală, 

 să-ți păstrezi alimentele doar în frigider, nu pe noptieră sau pe masă, 

 să respecți Regulamentul de Ordine Interioară al unității, 

 să nu pleci din spital fără acordul medicului, 

 să tratezi cadrele medicale cu respect și considerație, 

 să plăteși serviciile specializate, când se impune acest lucru. 

Actele de care ai nevoie pentru spitalizare  

Poți beneficia de zile de spitalizare doar în baza unui dosar care să cuprindă următoarele acte:

 buletinul sau cartea de identitate,

 biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul curant, 

 actul care atestă că ești asigurat, respectiv ade­ve­rință de salariat elibe­rată și vizată de Casa Ju­de­țeană de Asigurări de Sănătate Il­fov, adeverință de elev, stu­dent sau militar în termen.