Specialiștii Oficiilor Judeţene de Zootehnie (OJZ) lucrează la catagrafia efectivelor de animale pe localităţi și judeţe și la prefigurarea programelor de reproducţie și produși la animale, lucrări ce privesc strategia de ameliorare genetică pentru anul 2016, informează Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ). Prefigurarea programelor de reproducţie și produși la animale trebuie finalizată până pe 22 ianuarie 2016 și pornește de la stabilirea metodei de reproducţie: însămânţări artificiale (IA) sau montă naturală (MN) autorizată, pe specii. Catagrafia animalelor vizează inventarierea femelelor din circuitul de reproducţie pe specii și rase. Se vor prefigura programele de produși pe specii, precum și pe forme, respectiv produși obţinuţi din IA și MN autorizată pentru taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine. Pentru prefigurarea programelor de reproducţie, la efectivul de vaci catagrafiat se aplică reforma de 20%, iar junincile catagrafiate (viţele diagnosticate gestante), viţelele peste 18 luni și cele de 12 – 18 luni se prind toate la reproducţie, în timp ce viţelele de 6 – 12 luni se prind la reproducţie doar 10% din efectiv.