Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul Strategiei Naţionale privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă pentru perioada 2014 – 2020.

Prelungirea vieţii active a persoanelor vârstnice, promovarea participării sociale și a unei vârste înaintate demne și obţinerea unui grad mai ridicat de independenţă și siguranţă pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată sunt cele trei mari obiective generale prevăzute în document.

Strategia Naţională privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă 2014 – 2020 este realizată împreună cu experţii Băncii Mondiale, în acord cu agenda politicii de îmbătrânire activă în România, care vizează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate și ajutate să ducă o viaţă sănătoasă, productivă, participativă, demnă și independentă, în cea mai mare măsură posibilă.

Proiectul de act normativ poate fi consultat, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, la adresa: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3643-2014-12-18-proiecthg-anexa.