Liberalii vor ca studiile postuniversitare, de master şi doctorat să fie asimilate stagiului de cotizare, iar absolvenţii mai multor instituţii de învăţământ superior să beneficieze de asimilarea tuturor perioadelor de studii, potrivit unui proiect de lege depus la Senat.

„În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive – perioade asimilate, în care asiguratul: (…) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, postuniversitar, program universitar de master, doctorat cu frecvenţă organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă”, se arată în propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, depusă la Senat de trei parlamentari PNL.

Şi cei care au fost elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, studenţi, doctoranzi cu frecvenţă sau a urmat cursurile postuniversitare al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, cu excepţia liceului militar, ar urma să beneficieze de aceeaşi prevedere.

„Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a tuturor perioadelor de studii”, potrivit proiectului de lege depus de liberali.

Legea în vigoare spune că „asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere”.

Proiectul de lege depus de parlamentarii PNL vizează şi persoanele care au beneficiat începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani, „indiferent de numărul acestora”.

Senatorul PNL Cătălin Dumitru Toma susţine, în expunerea de motive, că „ideea acestui proiect are la bază şi o argumentare logică: muncă fizică este contabilizată prin diverse acte normative ca şi vechime în activitate, în timp ce pentru a demonstra sustenabilitatea muncii intelectuale sunt necesare tot felul de documente, dovezi şi chiar justificarea unor interpretări ale celor care nu înţeleg surmenajul psihico-intelectual”. De asemenea, liberalul susţine că la nivelul Parlamentului European există propuneri de recunoaştere între statele memebre a studiilor universitare, doctorat şi post-universitare între statele membre, dar şi ca vechime în muncă, „ca activitate intelectuală”.