Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor care exploatează un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. Iată care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite, pentru a obține acest sprijin:

  • condiția  obligatorie pentru a încasa subvenția specială pentru lucernă este ca solicitantul să bifeze în cererea unică căsuța corespunzătoare.
  • a  fost introdusă posibilitatea de a procesa lucerna și de a o vinde sub formă de granule, făină sau peleți, dar și de a valorifica producția de lucernă în ferma de păsări. Până în acest an, doar fermele de animale puteau încasa banii pe lucernă, în baza efectivului declarat în cererea unică de plată.
  • fermierii  trebuie să realizeze anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină.
  • producătorul  trebuie să prezinte la APIA factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pe baza carora a comercializat cel puţin producţia minimă către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor sau documente contabile interne ca dovadă a procesării producţiei proprii în situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator.
  • sau  să facă dovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) şi/sau cu păsările pe care le dețin şi/sau a stocării în vederea consumului cu acestea (cel puțin producția minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină), pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 5 la OMADR nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi calculului efectivului mediu furajat din fermă şi a producţiei de lucernă/soia/fân obţinute pe perioada anului de cerere prevăzute în Anexa nr. 51 la OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare, întocmită şi semnată de către fermier.
  • fermierul  trebuie să folosească numai sămânță certificată și să păstreze documentele de achiziționare a acesteia, adică factura de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă/Document oficial de certificare a lotului de sămânţă din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate şi conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE/, avizul de expediţie al seminţei de soia eliberat de deţinătorul soiului de soia către fermier sau Eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate.

Termenul pentru depunerea actelor doveditoare valorificării producției de lucernă este 31 martie 2018 pentru plata aferentă anului 2017.