Anul acesta, fermierii care lucrează în regim ecologic și care ar trebui să primească subvenții de până la 600 de euro pe hectar se pare că au rămas printre ultimii care își vor primi subvențiile cuvenite, aferente Campaniei 2015. 

 

Iată ce sume așteaptă cei care practică agricultura ecologică:

 

Submăsura 11.1- Sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecologică 

 pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P1) – 293 €/ha/an;

 pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P2) – 500 €/ha/an;

 pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P3) – 620 €/ha/an;

 pachetul 4 – vii aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P4) – 530 €/ha/an;

 pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică (M11_S1_P5) – 365 €/ha/an;

 Pachetul 6.1- pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT – uri neeligibile M10 (M11_S1_P6.1) – 124€/ha/an;

 Pachetul 6.2 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în UAT –uri eligibile M10 (M11_S1_P6.2) – 87 €/ha/an.

  

 Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea practicilor de agricultura ecologică:

  pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultura ecologică (M11_S2_P1) – 218 €/ha/an;

 pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică (M11_S2_P2) – 431 €/ha/an;

 pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică (M11_S2_P3) – 442 €/ha/an;

 pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică, (M11_S2_P4) – 479 €/ha/an;

 pachetul 5 – plante medicinale și aromatice certificate în agricultura ecologică (M11_S2_P5) – 350 €/ha/an;

 pachetul 6.1 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică aflate în UAT–uri neeligibile M10 (M11_S2_P6.1)-111 €/ha/an;

 pachetul 6.2 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică aflate în UAT–uri eligibile M10 (M11_S2_P6.2)-78 €/ha/an.

 

Suprafața agricolă cultivată în regim bio a scăzut

Suprafața agricolă cultivată în regim bio a scăzut în România, în ultimii ani. Dacă în 2013 existau 301.148 de hectare cultivate în regim ecologic, acestea au scăzut până la valoarea de 289.251 de hectare, în 2014. Cea mai mare suprafață cultivată în regim ecologic este deținută de cereale (102.531 ha), culturi permanente – pășuni și fânețe (95.684 ha), culturi industriale (54.145 ha), plante recoltate verzi (13.493 ha), viță de vie (9.438 ha), leguminoase uscate și proteaginoase pentru producția de boabe (2.314 ha), legume (1.928 ha).