Un proiect de ordonanță de urgență, publicat pe site-ul MADR, instituie o nouă schemă de ajutor de stat pentru crescătorii de porci, persoane fizice, care au rămas fără animale în urma dezastrului provocat de pesta porcină africană.

Potrivit actului normativ, beneficiarii ajutorului de stat sunt crescătorii de porci – persoane fizice, ale căror animale nu au ajuns la greutatea standard de abatorizare, respectiv 110 kg și care beneficiază de sprijin în baza Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

Care va fi valoarea ajutorului

Valoarea ajutorului de stat se stabilește ca diferență între valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare, 110 kg și valoarea din fișa de evaluare pentru animalele ucise, întocmită de Comisia de Evaluare, sub greutatea standard de abatorizare.

Valoarea unui porc la greutatea standard de abatorizare se calculează prin înmulțirea greutății de 110 kg cu prețul/unitatea de măsură stabilit de Comisia de Evaluare pentru județul respectiv pentru un porc de 110 kg.

Intensitatea ajutorului de stat reprezintă 100% din valoarea calculată.

Acte necesare

Pentru obținerea ajutorului de stat, beneficiarii depun la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bu­curești, cererea de plată a ajutorului de stat, însoțită de următoarele documente justificative:

● copie de pe procesul verbal de ucidere, obținută de la DSVSA județeană;

● copie de pe fișa de evaluare, obținută de la DSVSA județeană;

● copie de pe cartea de identitate;

● dovadă cont bancar.

Cererile de plată se depun lunar, începând cu luna octombrie a anului 2018, dar nu mai devreme de primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de stat. Ultima lună de depunere a cererilor de plată este luna octombrie a anului 2020.

Plata ajutorului se realizează în termen de 30 de zile pentru cererile de plată depuse în luna anterioară. Prin excepție, plata ajutorului pentru cererile de plată depuse în luna decembrie, se realizează până în data de 10 martie, inclusiv. Cererile de plată depuse în anul 2018, se plătesc din bugetul anului 2019.

Valoarea maximă totală a schemei pentru întreaga perioadă de aplicare este echivalentul în lei a 80 milioane euro. Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie a anului precedent anului în care se efectuează plățile.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.420