Agenția pentru Fi­nan­­țarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de in­ves­tiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea ob­ținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2 din Programul Na­țional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16:00.

Alocarea financiară, disponibilă în sesiunea din acest an, pentru schema GBER aferentă sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul pro­duselor agricole” este de 70 de milioane de ­euro. Până în prezent, AFIR a primit on-line 28 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 26 de milioane de euro.

Sprijinul acordat pentru procesarea secundară a produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin schema GBER aferentă sM 4.2, este de până la 50% nerambursabil și este corelat cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru luna noiembrie 2017, este de 15 puncte.

Articol apărut în  ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.376