Guvernul a decis, printr-o Ordonanță de Urgență, prorogarea cu un an a unor termene prevăzute de Legea nr. 165/ 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Potrivit actului normativ, se amână până la data de 1 ianuarie 2017 termenul până la care comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București au obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate. De asemenea, actul normativ prelungește cu un an, până la 1 ianuarie 2017, termenul de la care terenurile puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foștilor proprietari, vor trece, de drept, în Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile, administrat de Agenția Domeniilor Statului, și vor fi afectate valorificării punctelor potrivit Legii nr. 165/ 2013. Inițial, comisiile de fond funciar aveau obligația să soluționeze cererile de retrocedare a terenurilor confiscate de regimul comunist până la 1 ianuarie 2016, se arată în comunicatul citat.