Brăneşti

Casa Corpului Didactic din Brăneşti a găzduit pe 30 iulie o masă rotundă – sub forma unei cafenele publice – în care subiectul principal au fost tinerii.

 

Prima acţiune a Ilfovului

Cafeneau Publică din Brănești a fost prima acțiune din Ilfov a proiectului Dialog Structurat 2016 implementat la nivel național de către Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu direcțiile de sport și tineret și cu rețeaua de lucrători de tineret numită: tineREȚEA.
După informarea asupra modalităţii de dezbatere pe care a făcut-o Iuliana Pavel de la A4ction, tineri și profesori au stat împreună la aceeași masă să discute despre nevoile actuale și viitoare ale tinerilor şi au răspuns unor întrebări precise. De asemenea, a fost invitat un grup de voluntari turci care a povestit asistenţei despre situația tinerilor din Turcia.

 

Ce este Dialogul Structurat cu TINErii?

Un instrument folosit la nivelul Uniunii Europene pentru luarea în considerare a opiniei tinerilor la momentul realizării politicilor de tineret. Pentru a reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună, la discuții, tinerii și persoanele aflate în poziții decizionale cheie.

După cum este descris în Rezoluția Consiliului privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018), „dialogul structurat cu tinerii și organizațiile de tineret serveşte ca un forum de reflecţie comună permanentă asupra priorităților, punerii în aplicare şi monitorizare a cooperării europene în domeniul tineretului ‚‘.

Dialogul Structurat este un proces continuu, care aduce împreună tineri și factorii de decizie din întreaga Uniunea Europeană pentru a discuta, să formula și prezenta propuneri pentru dezvoltarea politicii de tineret la nivel local, regional, național și european.

Acesta este implementat în cicluri de lucru de 18 luni, fiecare concentrându-se pe un subiect (prioritate tematică generală), care este discutat de tinerii și factorii de decizie din toate Statele Membre ale Uniunii Europene. Rezultatele acestor discuții servesc ca fundament pentru dezbateri între tineri și reprezentanți guvernamentali din toate statele Uniunii Europene în cadrul conferințelor europene de tineret, organizate succesiv de fiecare Președinție.

 

Europa vrea tineri pregătiţi!

 Comitetul European de Coordonare al Dialogului Structurat şi trio-ul de preşedinţii (Olanda-Slovacia-Malta) continuã procesul de consultãri cu cel de-al 5-lea ciclu, în perioada ianuarie 2016 și iunie 2017. Prioritatea generală este „Împuternicirea tuturor tinerilor pentru implicarea într-o Europă diversă, conectatã și inclusivã – Pregãtiţi pentru viață, pregãtiţi pentru societate „.

 

Astfel, ciclul al 5-lea al Dialogul Structurat ar trebui să se concentreze pe modul în care tinerilor din Europa li se asigure mediul propice de a-şi dezvolta competențe care să le permitã să participe activ într-o Europã diversã şi multiculturalã. De asemenea, este important sã se creeze oportunitãţi pentru a asigura implicarea tuturor tinerilor, inclusiv a celor cu risc (cum ar fi tinerii migranți și tinerii care se confruntă cu probleme de sănătate mentală). Dezvoltarea acestor aptitudini și competențe pot juca un rol important în prevenirea excluziunii și în sprijinirea tinerilor de a-şi dezvolta stima de sine şi capacitatea de adaptare pentru a face față tendinţelor de marginalizare și excludere.