Cea mai recentă ședință ordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc pe 27 martie, a.c. Ordinea de zi a cuprins 12 puncte (plus unul la capitolul ”Diverse”), cel mai important dintre ele vizând aprobarea bugetului local al județului. Un alt punct disputat a fost cel legat de aprobarea închirierii și a contractului de închiriere a imobilului din Bd. Ion Mihalache 41-43, sector 1, demersuri necesare în vederea mutării temporare a sediului CJI, pe perioada consolidării imobilului din str. Gheorghe Manu 18, unde își desfășoară, în prezent activitatea Consiliul Județean.

Articol publicat în ediția de print a Jurnalului de Ilfov Nr. 345.Vezi aici și varianta PDF a paginilor de ziar!

Ședința a fost condu­să de președintele CJI, Marian Petrache, și a debutat cu validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului, care are în structură 3 comisii de lucru, ce se întrunesc lunar. Astfel, după validarea de către CJI, componența ATOP arată astfel: Rizia Tudorache (vicepreședinte al Consiliului Județean) – președinte, Ionel Dumitru, Sebastian Geantă, Alexandru Zaharia Niță, Constantin Cornel Ofițeru și Ștefan Rădulescu (consilieri județeni) și George Georgescu, Alexandra Mărgărit, Tudorel Zamfir (de asemenea, consilieri județeni; reprezentanți ai comunității), suprefectul județului Ilfov (deocamdată, nu avem încă numită o persoană în această funcție, după plecarea lui Cătălin Pantazi), Doru Marius Iacobuș, inspector șef al Inspectoratului de Poliție al județului, Bogdan Enescu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, Dorel Flaviu Chiscop, inspector șef al ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov, Liviu Ilie, reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor Ilfov și Răducu Florin Covaci, director Serviciul Public de Pază Obiective de Interes Județean.

”Cel mai liniștit buget!”

Cel mai important punct de pe Ordinea de zi, așa cum arătam mai sus, a fost aprobarea bugetului local al județului. Astfel, pentru bugetul propriu al CJI se stabilesc venituri totale de 241.755.600 lei, aferente anului 2017, din care venituri proprii – 102.700.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit – 52.547.000 lei, sume din TVA – 46.044.000 lei și subvenții – 40.464.600 lei.

Legat de repartizarea sumelor, președintele CJI, Marian Petrache, a dorit să sublinieze, de la început, că a discutat cu reprezentanții tuturor formațiunilor politice reprezentate în Consiliu, ținând cont însă și de algoritmul politic. Petrache a apreciat că, de această dată vorbim despre ”cel mai liniștit buget, din ultimele 5”, de când domnia sa conduce CJI.

Capitole bugetare

Alte detalii legate de buget: pentru autorități executive, bugetul aprobat este de 63,7 milioane lei, pentru alte servicii publice generale – 9,5 milioane lei, apărare, ordine publică și siguranță națională – 2,3 milioane de lei, învățământ – 16,4 milioane lei și pentru sănătate – 20,6 milioane lei. Pentru cultură, recreere și religie au fost alocate 9,4 milioane lei, asigurări și asistență socială – 83,3 milioane lei, iar pentru transporturi s-au repartizat 27 milioane lei.

Din fonduri extrabugetare, vor fi alocați bani Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru bolnavi cronici, Domnești – 250.000 lei, căminului pentru persoane vârstnice, Periș – 500.000 lei, Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov – puțin peste opt milioane de lei.

Prin Casa de Asigurări de Sănătate, CJ Ilfov primește de la Ministerul Sănătății peste 70 milioane de lei – pe care îi va aloca Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Spitalului Clinic Județean și Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea. Cele trei obiective vor mai primi 12,7 milioane lei prin Direcția de Sănătate Publică și alte 18,2 milioane lei din bugetul Consiliului.

Iar Administrația Fondului de Mediu va finanța, de asemenea, în acest an, cu 2 milioane de lei, derularea proiectului ”Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență ”Prof. dr. Agripa Ionescu”, din Balotești”.

Echilibrarea bugetelor locale

La fundamentarea bu­getului județului pe 2017 s-a ținut cont și de repartizarea de către Ministerul Finanțelor, pentru Ilfov, pentru 2016, a 52.547.000 lei, reprezentând parte din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru bugetul propriu al județului, și 4.037.000 lei reprezentând sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, tot pentru echilibrarea bugetelor locale, CJ Ilfov a intervenit cu 30.597.000 lei, iar repartizarea sumelor pe UAT-uri o puteți vedea în tabelul următor

Alte proiecte aprobate

Consilierii județeni au mai votat pentru utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului, respectiv 94.854.546 lei pentru finanțarea unor cheltuieli de dezvoltare; și au fost de acord cu rezultatul inventarierii pe anul 2016 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județulului și cu participarea județului, prin CJI, în asociere cu Fundația Terra Milenium III la proiectul ”Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT Ilfov”, în vederea accesării fondurilor aferente POCA – cererea de proiecte 4/2017 – ”Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în condordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”. Bugetul total al proiectului este de 620.000 lei, din care bugetul alocat județului, respectiv CJI – 440.000 lei. Cofinanțarea din partea CJI este de 8.800 lei, din bugetul local al județului.