Ministerul Agriculturii va aloca peste 286 de milioane de lei pentru susţinerea activităţii crescătorilor de păsări, oi, capre şi porci, prin trei scheme de ajutor de stat care au ca scop compensarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19, în perioada 1 martie – 1 iulie 2020, potrivit unor proiecte publicate pe site-ul MADR.

Astfel, pentru susţinerea crescătorilor din sectorul suin, valoarea maximă a schemei de ajutor de stat se ridică la 131,76 milioane de lei. Potrivit proiectului, ajutorul se acordă crescătorilor care deţin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor. Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere (…) care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro, iar cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM (UVM – Unitate Vită Mare reprezintă încărcătura sau numărul de animale), echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducţie (scroafe şi scrofiţe).

Sectorul avicol

În ceea ce priveşte schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol, MADR alocă o sumă maximă de 109,8 milioane de lei.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de ­curcă, găini ouătoare şi găini rase grele. Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne şi pui de curcă, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare şi găini rase grele.

Sectorul ovin/caprin

În sectorul ovin/caprin, proiectul prevede o sumă totală de 45 de milioane de lei, iar ajutorul de stat se acordă pentru un efectiv cuprins între 50 şi 1.000 de capete de femele ovine, inclusiv, pe beneficiar, cu vârsta de 1 an la data de 31 martie a anului 2020, dar şi pentru un efectiv de minimum 25 şi maximum 1.000 capete femele caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului 2020. Ajutorul de stat prevăzut pentru cei care au ovine poate fi cumulat cu ajutorul de stat prevăzut la caprine pentru acelaşi beneficiar.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.513