Consilierii aleși în comuna Tunari la alegerile locale din 27 septembrie 2020 au fost convocați, marți, 3 noiembrie, prin Ordinul Prefectului județului Ilfov, pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local Tunari.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.524

”În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, am emis Ordinul Prefectului nr. 591/30.10.2020, prin care v-am convocat la ceremonia de constituire a Consiliului Local al comunei Tunari”, a anunțat, în deschiderea ceremoniei, Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului Ilfov. Secretarul general al UAT Tunari a preluat cuvântul, anunțând că au fost aleși 15 consilieri, din care au fost validați 14 consilieri, iar 13 au fost prezenți pentru a depune jurământul. Un singur consilier a depus cerere pentru depunerea jurământului online.

Conform procedurii, reprezentantul Primăriei Tunari cu atribuții de secretar general a dat citire ordinului prefectului și a anunțat că ședința este condusă de consilierul local, decan de vârstă, Marin Marin, asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri, respectiv Ionuț Valentin Calmuș și Adrian Victor Dumitru.

Secretarul general al comunei Tunari a prezentat încheierea pronunțată de către Judecătoria Buftea privind validarea consilierilor locali aleși. Prin încheierea dată în ședința din camera de consiliu, din data de 20.10.2020, de către Judecătoria Buftea, în dosarul 27128/94/2020, privind validarea mandatelor de consilieri, instanța a dispus: ”În baza art. 114 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 actualizată, validează mandatele următorilor consilieri locali ce intră în componenţa Consiliul local al comunei Tunari: Niculae Jan, Ştefana Petrișor, Dumitru Adrian Victor, Calmuș Ionuț Valentin, Marin Marin, Oprea Marian, Neacșu Alexandru, Spiță Ionuț, Spau Dumitru, Zane Nicolae Emilian, Popa Ionel, Ene Marius, Dumitru Ioana, Hreniuc George Alexandru, care au fost declaraţi aleşi potrivit procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru Consiliul local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, încheiat de Circumscripţia Electorală nr. 39 – comuna Tunari. Invalidează, ca urmare a declaraţiei de renunţare, mandatul domnului Niculae Cristian. Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ilfov şi Secretarului General al comunei Tunari şi persoanei pentru care s-a invalidat mandatul. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare către persoanele interesate. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Buftea. Pronunțată astăzi, 20.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.”

În ordine alfabetică, consilierii aleși și validați de Judecătorie au depus jurământul, cu mâna pe Biblie și pe Constituția României. După ce Consiliul Local Tunari s-a constitut legal, a fost citită hotărârea civilă prin care a fost validat de instanță prin hotărâre definitivă mandatul de primar al domnului Cristian Niculae. Acesta a depus, la rândul său, jurământul de credință. După depunerea jurământului, noul primar al comunei Tunari, Cristian Niculae, a declarat, la finalul ceremoniei: ”Prin votul de încredere acordat de cetățeni, mă oblig să fiu onest, să rămân aproape de oameni, și să vă asigur de transparență, implicare și colaborare în realizarea proiectelor pentru dezvoltarea localității. Cunosc platforma program a celor trei formațiuni politice care formează consiliul local. Sunt multe proiecte în comună: apă și canalizare, învățământ, curățenie și protejarea mediului înconjurător. Toate acestea sunt o prioritate pentru noi. De mâine, împreună cu dvs., să le punem în aplicare! Știu că voi avea un mandat greu, știu că cel care va răspunde în fața cetățenilor va fi primarul, dar sunt pregătit să duc la bun sfârșit acest mandat”.

În final, consilierilor locali și primarului ales li s-au adus la cunoștință prevederile legii privind conflictul de interese pentru aleșii locali.

Prefectul Daniel Tudorel Zamfir, a felicitat consilierii locali, ­semnalându-le că au primit acest mandat din partea cetățenilor. ”Oamenii au investit în dvs. încredere și speranță, speranța că veți duce la îndeplinire tot ceea ce ați promis și că veți face toate eforturile pentru binele cetățenilor comunei Tunari. Sunt convins  că împreună cu dl. primar veți face o singură echipă care să reprezinte interesele locuitorilor”, a subliniat prefectul județului Ilfov.

Potrivit prevederilor noului Cod Administrativ, în prima ședință a Consiliului Local, prin vot secret, cu majoritate absolută, se va alege din rândul membrilor Consiliului Local Tunari, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, viceprimarul comunei.