˜ O soluție ar fi achiziția de mere prin procedură simplificată, de către consiliile locale, asta după ce trei ofertanți, înscriși la licitația pentru lotul 3 (perioada școlară 2018-2020), organizată de CJ Ilfov, au fost descalificați.

În cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Prefecturii Ilfov, și mai apoi în cadrul reuniunii Comisiei pentru implementarea la nivelul județului Ilfov a Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, au fost făcute, de către reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Ilfov și ai Consiliului Județean Ilfov o serie de precizări privind acordarea ajutorului financiar FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), în cadrul acestui program, pentru ca ulterior să se discute și despre asumarea/neasumarea responsabilităților derulării procedurilor de atribuire a contractelor aferente programului, pentru achiziția de mere, precum și a celor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local, în anul școlar care urmează.

Articol apărut nr. 463 al Jurnalului de Ilfov, ediția print.

Programul pentru școli al Uniunii Europene este un program menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase și să ducă la creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor, fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe și legume proaspete și lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și punerea în aplicare de măsuri educative aferente.

Instituții implicate în proces sunt Ministerul Agriculturii – responsabil cu elaborarea și transmiterea strategiei la Comisia Europeană, cu elaborarea legislaţiei naţionale necesară implementării programului pentru școli, etc., Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – nivel central – prin Direcţia Măsuri de Piaţă Comerţ Exterior – Compartiment – Zootehnic și relaţii contractuale, Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrele Judeţene. Solicitarea ajutorului financiar FEGA se face prin depunerea cererii de plată la nivelul centrului judeţean APIA; după care se efectuează verificarea administrativă a cererii de plată, controlul la faţa locului la solicitant și la instituţiile beneficiare selectate în eșantionul de control, verificarea și validarea raportului de control/supracontrol. Se transmite dosarul cererii de plată la APIA nivel central, după care urmează verificarea și aprobarea dosarelor cererilor de plată, autorizarea plăţii și plata ajutorului solicitat. Consiliile judeţene și/sau consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, pot avea calitatea de solicitanţi de ajutor financiar FEGA. Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele șco­lare județene/al municipiului București, are obligația de a asista consiliile județene și consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, în realizarea măsurilor educative, Agenţia Naţională Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţia Sanitară – Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor, prin Laboratoarele Sanitar – Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor acreditate, emite buletine de analiză privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale, iar Ministerul Sănătăţii aprobă lista produselor eligibile în cadrul Programului pentru școli.

Pentru anul școlar 2018-2019, limita valorică zilnică/preșcolar/elev a fost de 0,6 lei pentru porția de fructe și legume și de 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf. Pe parcursul săptămânii, unui preșcolar/elev i se acordă gratuit 2 porții de fructe și/sau legume, 2 porții de lapte, o porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinații. Pentru săptămâna ”Școala altfel”, preșcolarii/elevii prezenți care efectuează excursii sau tabere pot consuma o porție de produs în ziua/zilele respective, dar ajutorul financiar al Uniunii Europene nu se va solicita pentru cantitățile aferente. Pentru asigurarea diversității, porția de fructe și/sau legume va fi însoțită de o porție de biscuiți și/sau covrigi uscați, iar porția de lapte și produse lactate va fi însoțită de corn și/sau baton. La cererea motivată a părinților, preșcolarii sau elevii care suferă de intoleranță la gluten și/sau lactoză și/sau la orice alt ingredient sau compus și/sau la orice produs distribuit sau degustat) vor beneficia de produse adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice.

Vizite la ferme

Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul unui an școlar, în oricare din cele două semestre, acestea constând în organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare; organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor HG 640/2017 și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii; organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

Comisie pentru Program

Pentru aplicarea programului sunt constituie la nivelul județelor și al municipiului București câte o Comisie alcătuită din: prefect, președintele Consiliului Județean, primarii municipiilor, ora­șelor, comunelor/sectoa­relor municipiului Bucu­rești, după caz, un reprezentant al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, un reprezentant al DSVSA județene/a municipiului Bu­curești, un reprezentant al DSP județene/a mu­­nicipiului București, un reprezentant din cadrul structurii de supraveghere a factorilor de mediu, al direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, un reprezentant al Comisariatului județean pentru protecția consumatorilor/al municipiului București, un reprezentant al Direcției agricole județene/al municipiului București și un reprezentant al Oficiului fitosanitar județean/al municipiului București. Coordonatorul comisiei este prefectul.

În Ilfov, nicio școală nu poate să ofere mere, la acest moment!

În ceea ce privește acordarea de mere, dacă ne referim, la Programul pentru școli derulat în Ilfov, situația nu stă deloc bine. Elevii nu au primit în anul școlar trecut niciun măr, iar pentru 2019-2020 se preconizează aceeași situație, după ce trei ofertanți înscriși la licitația pentru achiziția fructelor, organizată de CJI, au fost venit cu oferte inacceptabile, motiv pentru care, ulterior, cu acordul ANAF, au fost descalificați. În aceste condiții, Prefectura și CJI iau în calcul discuții cu autoritățile locale ilfovene, în vederea asumării de către acestea din urmă, prin hotărâre de consiliu local, a unor proceduri simplificate de achiziție, iar alocarea financiară să se facă de la bugetul CJI, prin asociere. Evident, se recomandă ca, odată găsită formula optimă legal posibilă pentru achiziție, mai ales că este vorba de fonduri europene, să fie acceptată de către toate Consiliile locale din județ, pentru a nu exista situații în care unele școli să ofere mere elevilor și altele nu.

S-a stabilit bugetul de implementare a Programului pentru școli pentru anul școlar 2019-2020

În ședința Guvernului din 31 iulie 2019 a fost aprobată o Hotărâre pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020 și pentru modificarea și completarea HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023. Prezentul act normativ stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2019-2020. Fondurile alocate cuprind și ajutorul financiar din partea Uniunii Europene, conform deciziei Uniunii Europene de punere în aplicare. Valoarea totală a programului pentru școli al României în anul școlar 2019-2020 este de 540.474 mii lei (112.598.673 euro) și cuprinde ajutorul naţional în valoare de 455.598.484 lei (94.916.351 euro), precum și sume alocate de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor din partea Uniunii Europene 84.875.146 lei (17.682.322 euro).

Suma menționată va fi utilizată după cum urmează:

– 79.181 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative;

– 196.435 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.402 mii lei pentru derularea măsurilor educative;

–  188.054 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie.

În anul școlar 2019-2020, Programul pentru școli al României se va adresa, la nivel național, unui număr de 1.920.062 copii (preșcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și elevi din învăţământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat).

Ce fructe și legume se pot distribui?

Se pot distribui următoarele fructe sau legume, în cadrul programului: mere, pere, struguri de masă, prune, morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie, ardei gras, castraveți proaspeți. Porția de fructe distribuită are cel puțin 100 grame și conține o singură specie de fructe, iar porția de legume distribuită are cel puțin 200 grame și poate fi un amestec din speciile propuse, pregătite pentru consum în stare proaspătă. Fructele și legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conține legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curățate și tăiate în bucăți gata de consum și fără niciun alt ingredient. Fiecare porție va fi ambalată individual.

În cazul laptelui și produselor lactate se pot distribui lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao; produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana și alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao. Porția de lapte și porția de produse lactate au un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime. Porția de produse lactate conține cel puțin 90% din greutate lapte tratat termic. Porția de lapte distribuită are 200 ml, iar porția de produse lactate distribuită are 125 grame.

Pentru miere – preșcolarii și elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp. Mierea degustată nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului; provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare.