Administrația a obținut finanțare pentru digitalizare și dotarea cu mobilier nou

Toate unitățile de învățământ din comuna Gruiu vor fi modernizate, prin dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, cu ajutorul unei finațări în valoare de peste 1,6 milioane de lei, care a fost obținută din fonduri europene, prin PNRR.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 671

 

Este cunoscut faptul că administrația comunei Gruiu consideră că educația este o prioritate, o dovadă fiind și investițiile făcute în ultimii ani în instituții de învățământ ce pot rivaliza cu orice instituție similară vest europeană. O altă dovadă a preocupării pentru educație este și faptul că la inițiativa Primăriei Gruiu, cu ajutorul Consiliului Local, toți cei 536 de elevi ai comunei, indiferent de vârstă, au primit la început de an școlar pachete cu toate rechizitele necesare unui elev, inclusiv ghiozdane.

În acest context, nu ne miră faptul că ­printr-o muncă susținută și foarte multă implicare, echipa Primăriei Gruiu a reușit să obțină finanțare pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale în unitățile de învățământ din comuna Gruiu”, din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea standardelor de calitate pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial din comuna Gruiu și, prin implementarea acestuia, administrația comunei Gruiu și-a propus să asigure echipamentele digitate pentru laboratoarele de informatică și pentru sălile de clasă, astfel încât elevii să poată beneficia de un serviciu educațional la standardele date de legislație – în cazul laboratoarelor și, pentru a asigura un mobilier nou și de calitate pentru toate sălile în care se desfășoară activitățile de învățământ. Un alt obiectiv important este asigurarea dotărilor necesare pentru utilizarea optimă a cabinetului asistență psihopedagogică și a sălii de sport din comuna Gruiu. Perioada de implementare a proiectului este 23 august 2023 – 31 decembrie 2024, iar valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.671.171,68 lei, ne-a spus primarul comunei Gruiu, Ion Samoilă.

”Vorbim, așadar, de digitalizare și de mobilier modern în școli. Practic, toate unitățile de învățământ din comuna Gruiu vor fi modernizate și dotate cu table inteligente, videoproiectoa­re, laptopuri, laboratoare de informatică, biologie, fizică, astfel încât orele să fie cât mai atractive și de folos pentru copii. În privința mobilierului, acesta va fi conceput pentru fiecare categorie de copii, în funcție de vârstă”, ne-a explicat viceprimarul Gheorghe Ghiulea.

Susținere pentru copiii din medii vulnerabile

Viceprimarul a mai explicat că în comuna Gruiu există dorința co­­ma­sării unităților de învățământ. ”Când am gândit grădinița cu program prelungit, ­ne-am asumat faptul că vom comasa învățământul la nivelul comunei. Primul pas a fost comasarea învă­țământului preșcolar. Rămânem cu anumite clădiri cărora vrem să le dăm altă funcționalitate. Prin urmare, am depus un proiect pentru Centrul de zi pentru copiii din medii vulnerabile. Obiectivul este de a crea centre de zi pentru copii – un fel de afterschool, cu masă caldă, igienă corporală, program de relaxare, de studiu, meditații, terapie, spații de joacă. În plus față de un afterschool, un astfel de centru va permite însă mai multor categorii de vârstă ale elevilor să beneficieze de un spațiu educațional după școală. Proiectul este depus prin Ministerul Familiei și ar urma să fie dezvoltat în clădirea fostei grădinițe din satul Șanțul Florești”, ­ne-a detaliat Gheorghe Ghiulea.

Mai multe proiecte educaționale

Încă o dovadă a faptului că primarul Ion Samoilă nu folosește cuvinte mari când vorbește despre dorința sa de a se implica în modernizarea sistemului de învățământ din Gruiu o reprezintă și intenția de a obține finanțare pentru alte două proiecte educaționale.

”Avem un proiect care se referă la mobilitate, pentru că, dacă comasăm învățământul, ne-am gândit că trebuie să aducem copiii de la domiciliu la școală și înapoi. S-au făcut mulți pași și sperăm să semnăm în curând, să începem licitații pentru achiziționarea a trei microbuze electrice. Ținând cont că printr-un alt proiect în colaborare cu CJI vom avea și stații electrice de încărcare pe raza localității”, ne-a spus primarul.

Finanțare pentru școli verzi

La rândul său, viceprimarul Gheorghe Ghiulea ne-a anunțat că, pe 5 iulie, administrația a depus un proiect, tot prin PNRR, care își propune construirea și dezvoltarea unor rețele pilot de școli verzi. ”Practic, vrem ca Școala Gimnazială din satul Gruiu, comuna Gruiu, cu clasele V-VIII, să fie transformată într-o clădire verde, ceea ce înseamnă dotarea cu panouri fotovoltaice, pompe cu schimbător de căldură, înlocuirea tâmplăriilor, introducerea încălzirii în pardoseală. În componenta de școli verzi, când obții titulatura de școală verde, anual, vei avea anumite beneficii din punctul de vedere al atragerii fondurilor europene. În acest proiect încercăm să achiziționăm și biciclete destinate copiilor, pentru a dezvolta partea de mobilitate, cu vehicule nepoluante. Trebuie să înființăm și o clasă prin care să încercăm să educăm copiii pentru protecție a mediului, energie verde, prin intermediul unor excursii, tabere sau campanii de ecologizare. Am depus un plan care s-a acceptat și care presupune ca în fiecare lună să fie organizate activități pe parte de mediu. Tot în proiect a fost inclusă și înființarea unei sere în incinta școlii”, ne-a spus viceprimarul.

Acesta a explicat că, practic, o școală verde va însemna o reducere semnificativă a cheltuielilor de finanțare și întreținere a clădirii, urmărind-se reducerea consumului de energie pentru încălzire cu cel puțin 50% în comparație cu consumul anual înainte de renovare, ceea ce va conduce la o scădere de 30% a costurilor cu energie primară, în comparație cu starea anterioară renovării.

Focus pe creșterea calității actului educațional

Proiectul „Dotare mobilier si echipamente digitale” a fost aprobat și se află în etapa de implementare, în vreme ce proiectele care își propun crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR), cât și ”Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, finanțat prin PNRR, se află în etapa de aprobare.

Potrivit argumentelor introduse în cererea de finanțare pentru modernizarea școlilor, la nivelul unităților de învățământ din comuna Gruiu, s-a identificat nevoia de investiții care să se concentreze pe creșterea calității actului educațional, prin asigurarea dotărilor necesare sălilor de clasă, laboratoarelor de specialitate, cabinetelor școlare și de asistență psihopedagogică, sălii de sport.

lnteresul pentru edu­cație este o prioritate în cadrul UAT Gruiu, prin investițiile preconizate ad­ministrația dorind să creeze un învățămant accesibil pentru toți copiii din comună, indiferent de condiția lor socială sau de alte elemente care îi pot pune în poziții vulnerabile. Necesarul privind dotările a fost decis pe baza unei analize de nevoi serioase, temeinice, avându-se în vedere un plan pe termen mediu și lung, astfel încât beneficiile să ajungă nu doar la elevii și cadrele didactice care frecventează în prezent unitățile de învățământ din comună, ci și la generațiile viitoare.

Administrația comunei Gruiu consideră că asi­­gurarea unităților de învățământ cu dotarea necesară desfășurării unui proces instructiv-educativ modern, corespunzător nevoilor de educare și formare a elevilor, constituie o cerință esențială pentru învățământul românesc. Nivelul dotărilor este un criteriu esențial și fundamental pentru un proces educațional calitativ. Dotarea salilor de clasă reprezintă crearea unei baze materiale fundamentale, care să confere un grad de siguranță și un mediu sănătos în care copiii își petrec mare parte din timp.

”Necesarul l-am făcut pentru toate sălile de clasă din comună, deoarece avem 3 școli gimnaziale în 4 clădiri. Vor fi mobilate 26 de săli de clasă, cu 602 băncuțe noi. Fiecare sală de clasă va avea o tablă inteligentă, un laptop necesar desfășurării orelor de curs, vor exista laboratoare pentru științe, informatică și sport, dar și un cabinet pentru învățământ primar care va fi direcționat la Școala 1 Gruiu. Dotarea presuspune și un cabinet pentru consilierul școlar, care la bază ar trebui să fie psiholog, iar cabinetul va fi la Grădinița nr. 1 Gruiu, cu un spațiu de circa 30 mp, cu intrare separată, pentru ca activitățile să se poată desfășura fără a fi perturbată”, ne-a declarat directorul Mihaela Morărița. Aceasta a menționat că mai există și alte proiecte pentru care s-a solicitat finanțare PNRAS, care își propun organizarea unor activități care să vină în ajutorul dezvoltării elevilor.

Elevii care frecventează școlile din comuna Gruiu provin, în general, din familii cu venituri medii și mici, iar situația economică problematică a familiilor își pune amprenta atât pe nivelul de trai, cât și pe nivelul educațional al acestora. Prin investițiile preconizate, obiectivul este de a permanentiza prezența copiilor la școală, dar și de a crește calitatea actului educațional. lntervențiile avute în vedere vor contribui la stimularea randamentului școlar al elevilor și, totodată, la sporirea confortului resimțit de aceștia, dar și de profesori, pe durata orelor de curs. În acest mod, progresul educațional al copiilor poate fi îmbunătățit substanțial atunci când este asigurat un mediu potrivit de învățare. Toate aceste caracteristici care țin de mediul fizic al elevilor pot influența performanța academică, precum și starea generală de spirit.