Anual, fermierii care încheie angajamente voluntare în care se angajează că mențin pe o perioadă de 5 ani, de la data semnării acestora, măsurile pentru agromediu și climă primesc o sumă fixă în compensație pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare cu care se confruntă în această situație. Cele trei măsuri pentru care producătorii agricoli primesc subvenții sunt Măsura 10 – agromediu și climă, Măsura 11 – agricultură ecologică și Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

Pentru anul de cerere 2016, au fost stabilite următoarele sume de bani, pentru fiecare dintre măsuri:

 

Măsura 10 – agro-mediu și climă      

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală – 93 €/ha/an;           

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) – varianta 2.1 – lucrări manuale – 100 €/ha/an; varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare – 21 €/ha/an; ● Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări – sub-pachetul 3.1 – Crex crex – varianta 3.1.1 – lucrări manuale – 261€/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare – 182 €/ha/an ; sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus – varianta 3.2.1 – lucrări manuale  – 159  €/ha/an; varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare-  80 €/ha/an; ● Pachetul 4 – culturi verzi – 128 €/ha/an; ● Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 €/ha/an; ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – varianta 6.1 – lucrări manuale – 361 €/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare – 282 €/ha/an; ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 €/ha/an;  ● Pachetul 8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale in pericol de abandon: – Ovine – 87 €/UVM/an; Caprine – 40 €/UVM/an; Bovine – 200 €/UVM/an; Ecvidee – 200 €/UVM/an; Porc – 176€/UVM/an.

În ceea ce priveşte Măsura 214 – Plăţi pentru agro-mediu – PNDR 2007-2013,  care se referă strict la această perioadă, se acordă următoarele sprijine financiare, diferențiat pe pachete:

 

Măsura 214    

 

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală – 124 €/ha/an; ● Pachetul 2 – practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu Pachetul 1) – 58 €/ha/an; ● Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări : – varianta 3.1 – Crex crex – 209 €/ha/an; – varianta 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus – 101 €/ha/an; ● Pachetul 4 – culturi verzi – 130 €/ha/an; ● Pachetul 5 – agricultură ecologică: – varianta 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 162 €/ha/an; varianta 5.2 – legume (inclusiv ciuperci și cartofi) – 335 €/ha/an;  varianta 5.3 – livezi – 393 €/ha/an; varianta 5.4 – vii – 393 €/ha/an; varianta 5.5 – plante medicinale și aromatice – 270 €/ha/an; ● Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 €/ha/an; ● Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) -171€/ha/an.