Petre Popeangă, vicepreședintele CJI și Ma Quilin, viceguvernator al provinciei Jiangsu

În data de 16 iulie 2017, o delegație a Consiliului Județean Ilfov (CJI), condusă de vicepreședintele Petre Popeangă, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai provinciei Jiangsu, din Republica Populară Chineză. Delegaţia chineză, formată din Mo Zongtong – director general, Agenţia pentru Alimente şi Medicamente, Dai Yueqiang – director general adjunct, Comisia pentru Economie şi Tehnologia Informaţiei a Provinciei Jiangsu și Sun Yi – director general adjunct, Biroul pentru Afaceri Externe al Provinciei Jiangsu – a fost condusă de Ma Quilin, viceguvernator al Guvernului Popular al provinciei Jiangsu.

Articol apărut în nr. 360 al Jurnalului de ilfov, ediția print

Petre Popeangă

Colaborarea dintre cele două instituții a fost inițiată în noiembrie 2013, odată cu prima vizită a reprezentanţilor Oficiului Afaceri Externe (FAO) al Guvernului Popular din Provincia Jiangsu. Cu această ocazie, partea română a prezentat părții chineze proiectul de Înțelegere de Înfrățire și Cooperare între județul Ilfov și provincia Jiangsu, din Republica Populară Chineză. Ulterior, relațiile bilaterale s-au intensificat, concretizându-se, în perioada 2015-2016, prin mai multe acţiuni dintre care menționăm acordarea unei burse Jasmine în cadrul Universității din Nanjing pentru o perioadă de 6 luni, completată prin organizarea unui stagiu de practică de 3 luni în cadrul companiei Phoenix Publishing & Media Group din Nanjing.

Întâlnirea din data de 16 iulie a.c, a doua organizată în anul 2017 cu reprezentanții provinciei Jiangsu, a oferit ocazia reconfirmării și consolidării direcțiilor de colaborare inițiate între cele două instituții pe mai multe planuri, dintre care: dezvoltarea unei platforme de comunicare între reprezentanţi ai mediului de afaceri din Ilfov și Jiangsu, cu accent pe dezvoltatorii care realizează activităţi în domeniile logistic, IT, cercetării industriale, transferului tehnologic şi industriei farmaceutice. Un interes deosebit s-a acordat şi activităţilor de import-export. Un alt punct distinct al agendei de lucru l-au reprezentat discuţiile privind încheierea Acordului de înfrățire între cele două regiuni, intensificarea schimbului de bune practici şi cooperarării interinstituționale între structurile administrative specifice celor două regiuni. Cei doi demnitari au convenit ca, în perioada următoare, structurile competente din cele două instituţii din România şi China să realizeze toate demersurile necesare punerii în operă a obiectivelor discutate. Un schimb de informaţii punctuale pe problemele abordate va avea loc în perioada de referinţă, astfel încât la următoarea întâlnire a celor două părţi să poată fi efectiv realizate toate obiectivele analizate.