Ziua de 29 februarie 2012 este ultima în care angajatorii pot depune fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210) obţinute anul. Conform legii, angajatorii au obligaţia de a edita fişa fiscală în formatul pe hârtie, în două exemplare. Unul dintre acestea se păstrează de către angajator, iar celălalt se înmânează angajatului, semnat şi ştampilat. Fişele fiscale se depun în format electronic la sediile organului fiscal pe raza cărora figurează pe suport magnetic sau optic, însoţite de un borderou privind conţinutul acestora, semnat şi ştampilat conform legii. Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este distribuit gratuit contribuabililor de unităţile fiscale teritoriale, sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice urmând link-ul
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Asi­ten­taContribuabili_r/programeutile/FF/2011.html. Conform legii, angajatorii/plătitorii de veni­turi din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia de a completa Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210), pentru fiecare persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.