Finanțarea studiilor tehnice pentru nodul intermodal Ilfov, aprobată

Ordinea de zi a Ședinței de Consiliu din 21 noiembrie a.c., condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov (CJI), Cristina Manicea, a numărat 5 proiecte de hotărâri, toate aprobate de către consilierii județeni, 4 dintre ele cu unanimitate de voturi.

Pentru început, a fost supusă votului secret modificarea Hotărârii CJI nr. 73/2012 privind aprobarea desemnării reprezentanților CJ Ilfov în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București – Ilfov (ADIBI), în mandatul 2012-2016. Cu 23 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, locul lui Sebastian Geantă, fost vicepreședinte al CJI și reprezentant al Consiliului în ADIBI, a fost luat de actualul vicepreședinte, Ștefan Rădulescu.

Parteneriat pentru antreprenoriat

Următoarele două proiecte de hotărâri, aprobate cu unanimitatea voturilor consilierilor județeni prezenți la ședință, s-au referit la încheierea Acordului de parteneriat între CJI, Asociaţia Travel Focus şi Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie, pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriatul – şansa unui viitor mai bun pentru tineri” și la aprobarea participării Consiliului, în asociere cu cele două asociații nominalizate mai sus, în vederea accesării fondurilor aferente POSDRU 2007-2013, Axa Prioritară 3 ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, prin proiectul „Antreprenoriatul – şansa unui viitor mai bun pentru tineri”.

Acest proiect are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea inițiativelor antreprenoriale, în vederea stimulării ocupării pe cont propriu și generarea unui număr crescut de afaceri la nivelul regiunilor de dezvoltare București – Ilfov și Sud Vest Oltenia. Bugetul total al proiectului este de 8.786.407 lei (adică 1.950.000 euro), din care bugetul alocal CJI este de 7.593.682 lei, al Asociației Travel Focus – 662.625 lei și al Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație – 530.100 lei. Cofinanțarea CJI este de 151.873,64 lei.

Expropriere revocată

Al patrulea proiect pe Ordinea de zi a fost cel privind revocarea Hotărârii CJI nr. 73/18.06.2014 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru o suprafaţă de teren – proprietate privată, situată pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Canal Colector Ape Uzate Buftea – Bucureşti”. Solicitarea revocării hotărârii aparține Prefecturii Ilfov și este motivată prin faptul că, ”dispozițiile Legii 255/2010, avute în vedere la adoptarea hotărârii, nu sunt incidente în cazul exproprierilor de fapt, respectiv în situația în care procedura de expropriere este inițiată ulterior efectuării unor lucrări (chiar de utilitate publică) care afectează dreptul de proprietate al unui subiect de drept privat”.

Studii de fezabilitatepentru construirea hub-ului

Prin ultimul, dar nu cel din urmă proiect de pe Ordinea de zi, s-a aprobat participarea CJI la accesarea fondurilor aferente POST 2007-2013 – Axa Prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor/DMI 3.1 – Promovarea transportului intermodal, prin proiectul “Elaborare studii tehnice pentru construirea terminalului intermodal BIMH”.

Potrivit documentului, este vorba de un buget de 1.400.000 lei (echivalentul a 317.000 euro). Cofinanțarea din bugetul local al CJI este de 28.000 lei (6.338 euro). Banii au ca destinație realizarea studiilor de trafic și de piață, documentației privind respectarea regulii ajutorului de stat, studiului privind exproprierea și, nu în cele din urmă, a cererii de finanțare pentru proiectul de lucrări – nod intermodal București – Ilfov.

120 ha, pentru viitorul nod intermodal

Proiectul global vizează construcția unui hub multimodal pentru trafic de marfă și pasageri în regiunea București – Ilfov, respectiv în zona Moara Vlăsiei – Tunari – Otopeni – Dascălu, pe o suprafață de circa 120 de hectare. Amplasat la intersecția a două axe prioritare TEN-T (7 și 22), hub-ul va conecta aeroportul Henri Coandă, calea ferată Brașov – București – Slobozia – Constanța și rețeaua de autostrăzi. Se estimează că, în mod gradual, va atinge o capacitate de marfă de 1 milion de tone anual, prin dezvoltarea infrastructrii și a sistemelor pentru transportul mărfurilor și al pasagerilor. Nodul intermodal va include două terminale cargo, la aeroport și CFR, o stație de pasageri CFR, la aeroportul Otopeni, un parc logistic, conexiuni rutiere între aceste platforme și autostrada A3 București – Ploiești, centura Capitalei și drumurile județene, dar și modernizarea liniei feroviare existente, până în apropiere aeroport.

Și în Master Planul General de Transport al României se subliniază necesitatea construirii unui nod intermodal în proximitatea Bucureștiului. Astfel, acest lucru rezonează perfect cu proiectele prioritare ale CJI, pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare a județului ”Orizont 2020”, care face referire tocmai la construirea unui terminal intermodal pe teritoriul Ilfovului.