Proiectul “Workcall” se apropie de final. Au fost 20 de luni de eforturi integrate, mii de ore de muncă susținută, cu rezultate și satisfacții pe măsură. Dovada constă în cele peste 1.450 de persoane vulnerabile – persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, femei – care, grație acestui proiect, au fost informate, consiliate și îndrumate de către experți în consiliere psihologică și vocațională. Dintre acestea, 900 de persoane au beneficiat de programe de formare profesională, fiind calificate în meserii precum lucrător în comerț, florar decorator, peisagist floricultor, muncitor plantații și amenajare zonă verde, lucrător în creșterea animalelor, tehnician maseur, brancardier, băieș și nămolar. Foarte important pentru persoanele din grupurile vulnerabile după absolvirea cursurilor de calificare profesională este și diploma, dar și încrederea pe care o capătă în forțele proprii. Iar o încredere mai mare înseamnă șanse sporite în găsirea unui loc de muncă. Tocmai de aceea, proiectul Workcall” promovează formele alternative de ocupare, cum ar fi munca part-time sau sezonieră, contractul individual pe perioadă determinată, munca la distanță, programe individualizate de muncă, internship sau voluntariat.

 

Acces la muncă pentru fiecare

La vremea bilanțului, oamenii implicați în proiectul “Workcall” și-au îngăduit un moment de răgaz pentru a privi puțin în urmă. Datorită lor, mii de persoane vulnerabile pornesc acum cu o nouă șansă în viață, cu un impuls favorabil de integrare socio-profesională. Un astfel de rezultat nu poate fi decât dătător de speranță și un argument în plus pentru ca astfel de programe să continue și pe viitor. Aceasta a fost concluzia conferinței “Acces la muncă pentru fiecare” din 18 noiembrie, la care au participat Daniela Vișoianu, din partea Forum Group, Costel Nicolae, președintele Asociației Hand-Rom, Gheorghe Păun, președintele Asociației Pod peste Suflete, reprezentanți ai actorilor sociali relevanți și ai ONG-urilor, autorități centrale și locale. 

“Prin intermediul serviciilor oferite în cadrul proiectului, peste 1.450 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și orientare pe piața muncii, dar nu ne vom opri aici. Vom continua să oferim astfel de servicii în cadrul Centrului de Incluziune înființat în Curtea de Argeș în parteneriat cu Fundația Hand-Rom. De asemenea, proiectul Workcall  promovează formele alternative de ocupare pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile, încercând astfel să-i convingem pe angajatori să valorifice resursele existente în fiecare persoană”, a declarat Daniela Vișoianu, reprezentant Forum Group. 

 

Proiectul “Workcall”, implementat de FORUM GROUP, în parteneriat cu TURDA SALINA DURGĂU S.A., Asociația EDUTECO și Agenția de Consultanță și Afaceri Română – ACAR, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ”Investește în oameni!”, Axa prioritară 6. Acesta se derulează în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015, în regiunile de implementare București-Ilfov, Sud-Muntenia și Nord-Vest. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele din grupurile vulnerabile prin furnizarea de servicii integrate de sprijin, servicii de informare, consiliere și orientare profesională.