S-a simplificat documentația prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, în sensul în care se solicită doar adeverința emisă de unitatea administrativ teritorială  pe raza căreia sunt situate terenurile, conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere;

● Fermierii au obligația să rezolve litigiul de supradeclarare în 30 de zile calendaristice de la notificarea APIA, în caz contrar suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, pentru niciunul dintre fermieri, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească;

●  A fost redefinită noțiunea de „pârloagă”, adică teren arabil necultivat pe durata unui an, întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă. Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minim 6 luni într-un an calendaristic și acoperă lunile aprilie-septembrie;

● A fost redefinită noțiunea de „teren în pregătire pentru culturi permanente”, care înseamnă teren pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se desfășoară activitate agricolă minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafață;

● Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot sau cu strat vegetal, se interzice utilizarea produselor pentru protecția plantelor;

● În cazul solicitării sprijinului cuplat în cazul legumelor din sere și solare, suprafaţa minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;

● Orice fermier care solicită sprijin financiar aferent schemelor de plăţi directe şi măsurilor de sprijin trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe întreaga exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic în cauză;

● Fermierii au obligația să identifice și să localizeze parcelele agricole în cadrul blocului fizic în aplicația electronică GIS pusă la dispoziție de către APIA, fără a se suprapune peste parcelele declarate de alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic. Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată, au posibilitatea să nu le declare, cu condiția ca respectivele parcele să nu depășească un hectar;

● Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 7 și ANTZ 8, poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soţi, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate;

● Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru ANTZ 8, poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.397