Această rugăciune a fost găsită în anul 1585 sub Mormântul Mântuitorului. Acela care va citi această rugăciune sau o va asculta când o va citi altcineva, sau o va purta asupra sa, acela nu are să moară subit, nu va fi învis în luptă și nici nu va cădea în mâinele dușmanilor. El nu va fi niciodată învins.

 

Când o femeie se află în durerile nașterii, de se va citi sau va citi această rugăciune va avea naștere ușoară.

De se va atinge cu el partea dreaptă a copilului, acel copil va fi ferit de toate bolile și accidentele și va fi cu noroc.

Acela care va purta asupra sa această rugăciune, va crede și va face numai fapte bune, va fi ferit de toate felurile de boli, inclusiv de epilepsie.

Când veți vedea pe cineva în prada acestei boli se spune că este de ajuns a atinge partea dreaptă a bolnavului cu această rugăciune ca să se vindece cu desăvârșire.

Acela care va scrie această rugăciune, fie pentru el, fie pentru alții, îl voi binecuvânta , zice Domnul Dumnezeu, iar acela care va rămâne nepăsător, bătându-și joc și disprețuind-o, va fi pedepsit.

Când această rugăciune va fi dusă într-o casă, acea casă va fi ferită de orice fel de primejdie, acea casă nu v fi inundată, nici distrusă de dușmani.

Acela care va citi în fiecare zi această rugăciune, va fi prevenit printr-un semn divin cu trei zile înainte de ceasul morții sale.

Această rugăciune trebuie citită în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Eu Domnul Dumnezeu Atotputernic, trimit pe pământ această rugăciune de rezistență în fața dușmanilor.

Puterea sa este mare, atât pentru cel care o poartă cât și pentru cei care o aud citită, fiind valabilă douăzeci de  zile, timp în care nu ți se poate întâmpla nimic rău. Cel care o citește este ferit de incendii, de înec și de vrăjitorii. Când o femeie naște, i se pune rugăciunea pe cap, spunând de trei ori rugăciunea Sfintei Treimi și Tatăl Nostru și ea va naște ușor. Acela care va purta această rugăciune și va crede în cele înscrise într-însa va învinge asupra dușmanilor săi.

Se începe cu Sfânta Cruce a lui Iisus Hristos, se va pune înaintea ta sau sub pernă când dormi, ziua a se păstra în partea dreaptă zicând:

Crucea lui Iisus să mă apere împotriva răutăților și dușmanului.

Ține-mă Iisuse Hristoase și mă apără cu puterea Ta,

Ferește-mă de toți dușmanii văzuți și nevăzuți,

Care doresc nimicirea mea.

Acest lucru te va ajuta deoarece, acest Talisman a fost scris de Iisus Hristos și de Sfânta Fecioară Maria și puterea lui este mare.

Acela care va auzi despre această rugăciune, să o ceară, ori să o scrie cu gând curat și litere de aur în mintea și sufletul său.

Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu Sfânta Treime, poruncesc ca puterea acestui Talisman să o aibă numai acela care respectă zilele de lucru și sărbătorile.

Câștigul nostru să nu îl câștigăm în zilele de sărbătoare. De aceea s-au dat șase zile de lucru ca, cea de-a șaptea, Duminica, să rămână zi de repaus, reculegere și rugăciune, să se țină cu curățenie și fapte bune. Să se mai știe că Dumnezeu s-a născut din Sfânta Fecioară Maria într-o noapte sfântă. Cei care nu respectă cele 10 porunci vor fi blestemați și pedepsiți cu boli și foamete, cu război și multe altele. Pentru cei mai puțin răi voi face să existe întotdeauna un îndrumător, un stăpân unul peste celălalt și necredința va fi pedepsită cu tunete și fulgere.

Poruncesc ca întotdeauna să se meargă la biserică, tineri, femei, bătrâni și copii, în toate duminicile și sărbătorile. Să-și recunoască greșelile, înainte de spovedanie să se ducă pregătiți pentru a nu uita vreun păcat. Să nu se înjure niciodată pe drept sau pe nedrept. Să nu vă fie rușine de sărăcie, nici de semenii voștri. Cel care are păcate mari sau câte stele pe cer, va fi iertat de ele dacă va purta Talismanul asupra sa, citindu-l măcar o dată pe săptămână. Acela care-l va da și altora să-l copieze, îl va citi sau îl va da de scris, sau îl va dărui, acelui om bine-I va merge, iar care nu crede în el va fi blestemat în vecii vecilor.

Afară de această poruncă, să credeți și să țineți acest TALISMAN al lui Isus Hristos care s-a născut din Fecioara Maria. Faceți acest lucru în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

Amin!

Eu Iisus Hristos, port rănile Mele cu putere de rezistență în fața durerii și deșertăciunilor lumii prin ajutorul acestui TALISMAN. Cine are acest TALISMAN, acela să stea liniștit așa cum am stat și Eu, Iisus Hristos, în reculegere. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!

Cine va purta această binecuvântare, TALISMANUL, asupra sa din parte dușmanilor rău nu va suferi, căci sufletul încărcat de nenorociri și catastrofe nu se va înspăimânta de nimic, nici în fața glonțului unui criminal sau dement. Va învinge în fața unui furt imediat sau dinainte complotat, ori alte răutăți, încă dinainte va fi ferit de orice împrejurare rea. În cazul unui atac direct cu orice arme, ele nu vor acționa, nu vor putea să nimicească pe nimeni dintre cei care poartă acest talisman asupra lor, sau cel care l-a auzit citindu-se fiind ferit de tot răul timp de douăzeci de zile, conform poruncii Domnului nostru Iisus Hristos.

În al doilea rând, toate armele văzute și nevăzute, vor sta nemișcate prin botezul lui Iisus Hristos care s-a botezat în apa Iordanului.

În al treilea rând, toate armele vizibile și invizible vor sta nemișcate prin nevinovățiile Sfintei Fecioare Maria.

În al patrulea rând, vor sta nemișcate toate armele vizibile și invizibile din porunca Sfântului Duh,

Amin!

În al cincilea rând, vor sta nemișcate toate armele vizibile și invizibile prin frica Domnului nostru Iisus Hristos care m-a creat și pe mine.

În al șaselea rând, vor sta nemișcate toate armele vizibile și invizibile în numele tuturor Sfinților și în mărirea Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

Amin!

Dumnezeu pe toți care vor purta acest TALISMAN îi va binecuvânta în vecii vecilor,

Amin!

Cel care poartă acest TALISMAN  va fi scutit de rele și de vrăjitorii, nici în judecată nu va fi neîndreptățit, de asemenea, nici doborât de nici un fel de armă. Jur prin adevărul acestor spuse de Sfântul Fiu Iisus!

Așadar, iubiți creștini, luați acest TALISMAN să fie pentru mine călăuza vieții și reușita împotriva tuturor dușmanilor. Să fie de folos acelora pentru care am scris și să le ajute Dumnezeu în toată viața lor,  Amin!

 Luare aminte!

Biserica a aprobat purtarea unor obiecte sfinte, cum sunt : cruci, iconițe, chipul mielului, lemn din crucea Domnului, scrieri sfinte, în credința ca aceste obiecte sfințite în biserici să fie de ajutor credincioșilor.

Primii creștini purtau medalioane cu Crucea și cu monograma lui Hristos, simbolizând scăparea lor sub scutul crucii, mai purtau cărțile evangheliei, după cum mărturisesc toți sfinții Părinți. Creștinii poartă și azi, în sân ori pun la capul bolnavului, cărți de cuprins religios, cum sunt: “Visul Maicii Domnului”, “Brâul Maicii Domnului”, “Calea Crucii”, “Epistolia Maicii Domnului”, “Cele 12 vineri de peste an”, “Dezlegare de blesteme”, ș.a.

Crezul sau simbolul credinței

Cred întru Unul Dumnezeu,

Tatîl, Atotțiitorul,

Făcătorul Cerului și al Pământului,

Al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru Unul Domn Iisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut,

Care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii,

Lumină din Lumină,

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,

Născut nu făcut,

Cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut,

Care pentru noi oamenii,

Și pentru a noastră mântuire,

S-a pogorât din Ceruri,

Și S-a întrupat de la Duhul Sfânt,

Și din Maria Fecioara,

Și s-a făcut om,

Și s-a răstignit pentru noi,

În zilele lui Ponțiu Pilat,

Și a pătimit,

Și S-a îngropat,

Și a Înviat a treia zi după Scripturi,

Și S-a suit la Ceruri,

Și șade de-a dreapta Tatălui,

Și iarăși va să vină cu slavă,

Să judece viii și morții,

A cărui Împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt,

Domnul de viață Făcătorul,

Care din Tatăl purcede,

Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul,

Este închinat și slăvit,

Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolicească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aștept învierea morților,

Și viața veacului ce va să fie,

Amin!