Schimbarea datelor din cererea unică de plată se poate face din iniţiativa solicitantului de plăți directe. Fermierii pot completa şi depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare:

■ Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2018 – Formular M1 (se poate mări suprafaţa unei parcele/subparcele deja declarate, schimba cultura, diviza parcela în subparcele, modifica numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren, modifica suprafaţa unei parcele deja adăugată prin formular M2).

■ Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2018 – Formular M2. Suprafeţele adăugate prin M2 sunt justificate de documente doveditoare ale utilizării terenului. Se pot adăuga una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe măsurile de dezvoltare rurală.

■ Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) – Formular M3.

O cerere unică de plată poate fi retrasă în totalitate sau parţial în orice moment, în scris.

■ Declaraţia de retragere totală a suprafeţei din cererea de plată 2018 – retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate deja mai sus.

Fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia numai dacă:

● APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată;

● APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului.

În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.

■ Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii, fără i a se modifica CUI-ul, formularul M4 se depune de către fermier, fără penalităţi, la orice moment.

■ Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2018  este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3.

Cererea unică de plată poate fi modificată și din inițiativa autorității.

Potrivit OMADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

● Cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate.

● Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de zile calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată.

● În termen de maxim 35 de zile calendaristice după data limită a depunerii cererii unice de plată fermierul notificat de APIA poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-Online, fără penalități.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.404