Părinții copiilor care vor intra, în septembrie, în clasa pregătitoare, pot completa cererile tip pentru înscrierea micuților în învățământul primar în două etape: 29 februarie – 18 martie și 30 martie – 8 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

 

Cererile pot fi completate online sau la unitatea de învățământ la care părinții solicită înscrierea copiilor, iar validarea acestora se va face la școala respectivă zilnic, în intervalul orar 8.00 – 20.00 (de luni până vineri) și sâmbăta de la 9.00 la 13.00.

Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în în­vățământul primar a cererilor tip, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a celor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cerere se vor face pentru prima etapă de înscriere până pe 21 martie.

Între 22 – 24 martie va avea loc procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție pe locurile rămase libere.

Tot în această perioadă se vor face admiterea sau respingerea cererilor la nivelul Comisiei de înscriere din unitățile de învățământ prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această etapă.

Între 25 – 26 martie se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar numele candidaților înma­triculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

Pe 29 martie se vor afișa la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, iar între 30 martie – 8 aprilie se vor depune cererile-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio instituție școlară în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Tot atunci vor fi validate cererile tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

Pe 15 aprilie se vor afișa la fiecare școală listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare, iar între 18 aprilie și 22 aprilie se vor face centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

 

Reglementare

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați, doar pentru anul școlar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile disponibile, conform unei proceduri publicate pe site-ul Ministerului Educației.