Prin adresa cu numărul 2818 din 29 februarie 2012, Prefectul Județului Ilfov, Dan Baranga a solicitat Consiliului Județean Ilfov să revoce toate cele 33 de hotărâri adoptate în ședința din data de 6 februarie anul curent. Printre acestea se numără cele ce au figurat la poziția 1, respectiv a doua, privind încetarea  de drept a calităţii de consilier judeţean  a domnilor Nae Nicolae și Enache Lucian, foști PSD, dezertori la UNPR, dar și hotărâri îndelung așteptate de toți edilii din județ, cum ar fi hotărârea referitoare la aprobarea bugetului local pe anul 2012, cu tot cu cele două anexe, plus hotărârea referitoare la utilizarea excedentului anual al bugetului local, poziția 17 pe ordinea de zi din 6 februarie. Prefectul justifică solicitarea spunând că, cităm: “Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, invocate în preambulul Hotărârii nr.1-33/2012 și acestora, în realitate nu sunt rapoarte de avizare, ci doar rapoarte din care rezultă că aceste comisii doar au analizat proiectele de hotărâri, fără să decidă asupra avizării sau neavizării acestora”. Cu alte cuvinte, Baranga îi transmite cât se poate de voalat președintelui C.J. Cristache că onor-consilierii județeni se cam feresc să aprobe bugetul, cu tot cu anexele ce îl însoțesc. Sau poate tocmai din cauza acestora, am zice noi, ceva mai răutăcioși. Și mai are de comentat prefectul: “Mai mult, rapoartele comisiilor de specialitate au fost întocmite în aceeași zi în care a avut loc și ședința Consiliului Județean Ilfov, iar unele dintre ele nu poartă semnătura președintelui comisiei”. Motiv pentru care Baranga amenință că dacă CJ nu se va conforma se va adresa instanței de contencios-administrativ pentru a ataca respectivele hotărâri buclucașe. Curat-murdar, coane Rădulescule, să umbli matale cu astfel de subterfugii, care să-i supere la glandă pe amicii din UNPR, zău că nu se face! Nu ar fi mai bine să aprobați bugetul după alegerile locale, să știe și noii aleși, sau cei rămași în funcție, pe ce picior dansează? (Gusti Constantin)