Pe 6 ianuarie, în ziua în care a fost botezat de Ioan în apa Iordanului, Hristos s-a arătat lumii întregi ca Fiu al lui Dumnezeu. Marele praznic sărbătorit luni, este cunoscut în popor ca și Boboteaza sau Epifania- Arătarea Domnului. 

Fănuș Crăciun, cântăreț bisericesc la Parohia Roșu cu hramul „Izvorul Tămăduirii

Așadar, la botezul Său, Hristos se face cunoscut tuturor ca fiind Fiul lui Dumnezeu. 

Acesta se arată întru slavă, deoarece mai înainte nu toți Îl cunoșteau, după cum spune și Sf. Ioan Botezătorul: „Se află în mijlocul vostru Acela pe care nu-L știți.” (Ioan, 1,26). Deoarece am subliniat faptul că Botezul Domnului se mai numește și Arătarea Domnului, trebuie să cunoaștem faptul că sunt două arătări ale Domnului. Sf. Ioan Gură de Aur ne învață că prima arătare a Domnului este aceasta de la Botez, iar a doua este aceea care va să vină, se va înfăptui cu slavă mare, la sfârșitul lumii.

Botezul conduce la credința în Hristos 

Botezul lui Ioan, care a avut loc prin botezarea Mântuitorului, conduce la pocăință și credință în Hristos. Iată ce spune Sf. Ioan Botezătorul: „Eu vă botez pe voi cu apă, dar Cel ce vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.” (Mt. 3,11; Lc. 3,16). Așadar, Ioan pregătea și curăța mai dinainte cu apă, în vederea venirii Duhului Sfânt. Cu acest botez, Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a botezat de către Ioan. Hristos S-a botezat în Iordan nu că avea nevoie de curățire, ci pentru că „și-a luat asupra Sa curățirea mea și ca să zdrobească capetele balaurilor din apă”, după cum spune psal­­mistul. (Ps. 73,14). Apoi, ca să se înece păcatul, ca să înmormânteze pe Adam cel vechi în apă și să-l sfințească pe botezător. Ca să împlinească Legea, ca să descopere taina Treimii și pentru ca să ne dea nouă pildă și exemplu cum să ne botezăm.

Pentru prima dată s-au arătat cele trei persoane ale Sfintei Treimi 

Cu adevărat mare este sărbătoarea de astăzi deoarece pentru prima dată ni s-au arătat la Iordan cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. La Bobotează, Stăpânul S-a smerit și a cerut să fie botezat de slugă. A avut loc sfințirea apei Iordanului și a tuturor apelor și izvoarelor pământului. Tot în această zi, s-a sfințit aghiasma mare prin semnul Crucii și prin pogorârea darului Sfântului Duh. De Bobotează, Hristos, Mântuitorul nostru a ieșit în public la vârsta de 30 de ani. S-a arătat lumii, s-a pregătit să vestească pe pământ Evanghelia mântuirii și a venit să caute și să mântuiască sufletele noastre. 

Aghiasma mare și puterile ei tămăduitoare  

Toți cei ce cred cu tărie în existența harului divin din apa sfințită la Bobotează, au numeroase beneficii dacă beau sau sfințesc locuința, obiectele din casă, grădinile, animalele din curte, pomii fructiferi și toate cele de trebuință. Cei încercați de boli grave se pot lecui, pământul poate rodi mai mult, iar în casă se păstrează armonia și bunăstarea, fiind încărcată cu duhuri Dumnezeiești. Aghiasma mare se ia înainte de anaforă și poate fi folosită și de cei care sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie. Creștinii beau timp de opt zile această apă sfințită (până la 14 ianuarie când se încheie odovania praznicului) fără să țină post. După această dată, se ia numai cu post și spovedanie, cu binecuvântarea duhovnicului.