CFR SA a desemnat Asocierea Baicons Impex SRL – Acciona Ingenieria S.A. câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea liniei Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontieră, inclusiv Podul de la Grădiștea.

Comunicările oficiale au fost transmise tuturor firmelor participante la licitaţia deschisă, contractul de achiziţie publică urmând a fi semnat de ambele părţi (CNCF CFR SA şi ofertantul câştigător), după finalizarea perioadei legale de contestaţii.

Studiul de fezabilitate va prezenta varianta optimă de traseu şi va propune o planificare a activităților proiectului tehnic printr-o soluție de execuție a lucrărilor pe 2 loturi:

 – lucrări la podul peste râul Argeș, între stațiile Vidra și Grădiștea (lot I);

– lucrări la infrastructura de cale ferată între stațiile CF București Nord şi Giurgiu Nord, până la Frontieră (lot II).

„Pentru Podul Grădiştea sperăm ca studiul de fezabilitate să fie realizat în maximum 9 luni. După acest termen vom demara licitaţia pentru proiectare şi execuţie, iar în 2 ani construcția să fie finalizată. Poate acest termen nu este foarte optimist, dar este unul realist. Deși am fost nevoiţi de foarte multe ori să schimbăm scenariile de pregătire, în acest moment putem spune că am găsit soluția optimă pentru realizarea acestui proiect, important nu doar pentru localnici, dar și pentru publicul călător”, a declarat Marius Chiper, director general al CFR SA.

Sursa de finanţare pentru realizarea studiului de fezabilitate este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Valoarea totală estimată a contractului este de 19.267.200 RON (fără TVA), termenul de întocmire a studiului de fezabilitate (2 loturi) fiind de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este modernizarea liniei CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Frontieră la standarde europene, îmbunătăţirea confortului și a siguranţei feroviare, reducerea timpului de călătorie prin creşterea vitezei de circulaţie pe întregul tronson, creşterea traficului de marfă de tranzit, precum și prin asigurarea legăturilor/conexiunilor feroviare aferente segmentelor Jilava – Bucureşti Progresu și Giurgiu Nord – Giurgiu Oraş.