Consiliul Judeţean Ilfov (CJI) a achitat, zilele trecute, o primă tranşă în valoare de 15 milioane de lei, primăriilor cu care a încheiat contracte de asociere.

Aceste asocieri susţin realizarea unor obiective de interes public, precum: reabilitarea şi construirea unor şcoli şi grădiniţe, extinderea reţelelor de apă şi canalizare sau modernizarea sistemelor rutiere şi ale aleilor. Alocarea sumelor s-a făcut în funcţie de necesităţile fiecărei primării şi de importanţa proiectelor pe care le au în derulare sau sunt în curs de derulare.

Detaliem aici:

– câte 350.000 de lei – primăriilor Nuci și Berceni, pentru administrarea domeniului public și privat,

– 250.000 de lei – Primăriei Dragomirești, pentru punerea în func­țiune și exploatarea re­țelei de canalizare și apă menajeră,

– 79.500 de lei – Primăriei Copăceni, pentru reabilitarea grădinițelor nr. 1 și nr. 2 și reabilitarea Școlii nr. 1 și, tot pentru Copăceni – 270.500 de lei, pentru forare puțuri și echipare pentru furnizare apă,

– 500.000 de lei – Primăriei Jilava, pentru policlinică, anexe sociale și tehnice,

– 925.000 de lei – Primăriei Popești-Leordeni, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reparații, reabilitări și modernizări străzi,

– câte 350.000 de lei – primăriilor Dărăști și Cernica, pentru construcția a două grădinițe cu program prelungit,

– 300.000 de lei – Primăriei Ștefăneștii de Jos, pentru reabilitarea drumurilor comunale – str. Răsăritului, str. Floarea de Colț, str. Azuga, intrarea Azuga și str. Mesteacănului,

– 350.000 de lei – Primăriei Corbeanca, pen­­tru modernizarea și în­treținerea rețelei stradale, parcări, parcuri aflate în administrarea CL Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban,

– 250.000 de lei – Primăriei Cornetu, pentru extinderea și dotarea cu echipamente didactice a Școlii nr.1,

– 250.000 de lei – Primăriei Tunari, pentru asfaltarea străzilor N. Stănescu, I. Slavici și I.L. Caragiale,

– 350.000 de lei – Primăriei Balotești, pentru modernizarea sistemului rutier pe str. Broscari, Intr. Punții; pentru realizarea canalizării pentru apă menajeră și pluvială și rețelele de alimentare cu apă pe străzile I.C. Brătianu, str. Broscari și Intr. Punții,

– 250.000 de lei – Primăriei Dascălu, pentru construcție gradiniță cu program prelungit,

– 250.000 lei – Primăriei Grădiștea, pentru finalizarea construcției sediului administrativ,

– 1 milion de lei – Primărie Bragadiru, pentru modernizarea sistemului rutier și alei,

– 400.000 de lei – Primăriei Brănești, pentru lucrări de reabilitare și construcție campus școlar la Colegiul Silvic ”T. Pietraru” – Sala de sport,

– 200.000 de lei – Primăriei Brănești, pentru lucrări de modernizare sistem de preparare agent termic pentru încălzire unități de învățământ și 150.000 de lei, pentru lucrări de reparații la sala de sport a Liceului Tehnologic ”C. Nicolau”,

– 1.250.000 de lei – Primăriei Domnești, pentru grădiniță cu program prelungit,

– 500.000 de lei – Primăriei Mogoșoaia, pentru realizarea de lucrări de reparații curente și asfaltare străzi,

– 1.000.000 de lei – Primăriei Pantelimon, pentru construire gră­di­ni­ță cu program prelungit pe Bdul. Biruinței,

– 500.000 de lei – Primăriei Chiajna, pentru modernizare str. Dâm­boviței,

– 1.100.000 de lei – Primărie Buftea, pentru construirea pieței agroalimentare,

– 350.000 de lei – Primăriei Dobroești, pentru campusul școlar,

– 925.000 de lei – Primăriei Voluntari, pentru construire Arena Sportivă Voluntari,

– 350.000 de lei – Primăriei 1 Decembrie, pentru reabilitare și extindere rețea de canalizare, în zona centrală,

– 350.000 de lei – Primăriei Măgurele, pentru asfaltare străzi,

– 350.000 de lei – Primăriei Snagov, pentru asfaltare străzi și 

1.150.000 de lei – Primăriei Clinceni, pentru execuție lucrări de modernizare drumuri locale: Privighetorii, Școlii, DE28, Viilor, Solariilor, Sabarului DC și Sabarului – de la nr. 70 la nr. 229, Ciorogârlei, Intrarea Dispensarului, Monumentului Eroilor – de la nr. 1 la nr. 48.

Președintele CJI, Marian Petrache, a subliniat că a fost deja prezentată primărilor situația privind sumele care au fost repartizate prin proiectul de buget al Consiliului şi, în principal, s-a insistat ca acești bani să fie utilizați pentru investiţiile proprii ale primăriilor.