În perioada 1 martie – 15 mai se desfășoară sesiunea de depunere a dosarelor pentru sprijin financiar. Fermierii cu suprafețe mai mici de 50 de hectare vor depune dosarele la centrele locale județene. Cei care depășesc această suprafață trebuie să se adreseze Centrului Județean APIA. După data de 15 mai, se vor aplica penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, iar după 10 iunie, cererile vor fi respinse.

Solicitanții trebuie să respecte anumite condiții generale și să-și asume un număr de obligații. 

 ajutoarele se acordă pentru o suprafață de minim un hectar, iar parcelele trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha. Se acceptă o parcelă de minim 0,1 ha în cazul viilor, livezilor, pepinierelor viticole sau pomicole, a culturilor de hamei sau arbuștilor fructiferi.

 fermierul trebuie să respecte normele de utilizare a fertilizanților și ale produselor de protecție a plantelor.

 este necesară respectarea strictă a cerințelor de agromediu, specifice fiecărui pachet.

 trebuie ținută evidența activităților agricole, corelate cu cerințele de agro-mediu pe o perioadă de 5 ani de la semnarea Angajamentului cu APIA. Caietul trebuie păstrat încă 3 ani după încheierea acestuia. Lucrările vor trebui înregistrate în momentul în care sunt efectuate.

 este permisă depunerea unei singure cereri.

 fiecare parcelă trebuie corect identificată și declarată.

 pentru clarificări, fermierul este obligat să se prezinte la APIA ori de câte ori i se solicită.

 trebuie declarate toate parcelele agricole deținute.

 este imperios necesară respectarea cu strictețe a Bunelor Condiții Agricole și de Mediu (GAEC), dar și Cerințele Statutare de Management (SMR).

 solicitanții trebuie să permită efectuarea controalelor de către reprezentanții APIA, sau de către alte organisme abilitate în acest sens.

Nerespectarea acestor condiții și obligații va atrage după sine reduceri ale plăților în funcție de amploarea, gravitatea și caracterul repetat al ilegalităților, mergând chiar până la excluderea de la plată.