Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale, care vine în sprijinul competitorilor electorali, al mandatarilor financiari, precum și al altor participanți la procesul electoral.

Ghidul cuprinde cadrul legal în materie de finanțare a campaniei electorale la alegerile locale, reglementat de Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precizări privind înregistrarea mandatarilor financiari, obligațiile mandatarului financiar coordonator, precum și ale mandatarului financiar desemnat la nivel de județ, sector sau la nivelul municipiului București, aspecte privind deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală.

Ghidul mai oferă precizări referitoare la contribuțiile pentru campania electorală, interdicții privind finanțarea campaniei electorale, reglementate de legislația în vigoare, mențiuni referitoare la cheltuielile electorale, respectiv limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central, de județ și de sector al municipiului București, aspecte privind materialele de propagandă electorală, raportarea cheltuielilor la AEP, rambursarea cheltuielilor electorale și reglementări privind contravenții și sancțiuni.

 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro, iar observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro.