Cu toții așteptăm cu mare nerăbdare și bucurie Sărbătoarea Floriilor, care semnifică pentru noi, creștinii ortodocși, împlinirea proorociei că vom renaște spre viața veșnică și ne vom mântui.

Preot Cristian Burcea, protopop al Protopopiatului de Ilfov Nord

Mântuitorul nostru Iisus Hristos intră ca un împărat în Ierusalim, spre a se da de bună voie la chinuri și la moarte pentru noi păcătoșii.  Cu  bucurie Îl însoțea mulțimea și cu multă ură și zăvistie Îl priveau cărturarii și arhiereii iudeilor. Biserica vede în această sărbătoare înaintarea lui Hristos spre jertfa pe cruce. El putea să evite moartea, însă, o primește de bună voie pentru a o birui. Lui nu-i este impusă moartea ca o necesitate, așa cum ne este impusă nouă. De aceea, El moare pentru alții, nu pentru Sine. El nu avea păcatul imprimat în firea Sa, ca noi toți, pentru că S-a născut ca om prin voia Sa.


O sărbătoare plină de încărcătură duhovnicească 

Nu întâmplător, ci prin voia Domnului, sărbătoarea Floriilor o celebrăm în anotimpul renașterii, primăvara, când întreaga natură de la Bunul Dumnezeu învie, renaște și se îmbracă în straie de sărbătoare. Floriile sunt pline de încărcătură duhovnicească, aducându-ne bucurie și tristețe în același timp, durere, mângâiere și eliberare. Bucurie pentru că Iisus a fost primit cu osanale de către popor fiindcă îl înviase pe Lazăr, dar și tristețe pentru că noi creștinii de astăzi, știm că urmează săptămâna sfintelor pătimiri, când lacrimi vărsăm pentru suferințele Mântuitorului, îndurate pentru noi. Durere pentru că trăim durerile răstignirii și patimilor Mântuitorului nostru, dar și mângâiere și eliberare știind că acestea pentru firea păcătoasă a omului s-au împlinit de către Cel care ne iubește infinit pentru eliberarea noastră de sub jugul căderii noastre în păcat și a sărăciei noastre duhovnicești.


Natura și rugăciunile noastre aduc Raiul pe Pământ 

Toate aceste opoziții în trăirile noastre ale oamenilor, dar și ale naturii care ați observat că este într-o lumină aparte, unică în toată săptămâna mare, începând din Duminica Floriilor și până la slăvita zi a Învierii ne conduc către Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Cer de primăvară, flori în nenumărate culori, verdele crud al ierbii, lacrimile zâmbetele și rugăciunile noastre aduc Raiul pe Pământ în această perioadă, și ne aproprie nespus de Dumnezeu. După modelul mulțimii din cetatea Ierusalimului, care L-a întâmpinat pe Mântuitorul cu ramuri de finic, Biserica Ortodoxă a rânduit ca în această zi să împartă credincioșilor ramuri de salcie binecuvântate. Ramurile de salcie simbolizează biruința asupra morții. 


Să Îl întâmpinăm pe Hristos cu salcie și să Îi cântăm cu inima curată…

Să pornim așadar, Du­minica Floriilor cu lepădarea oricărei ­griji lu­mești și cu rugăciune dulce pentru mântuirea noastră a tuturor. Să Îl întâmpinăm în această zi pe Domnul Iisus cu ramuri de finic și salcie și să Îi cântăm cu inima curată precum a copiilor – Osana întru cei de Sus. Prin intrarea călare pe mânzul asinei, Mântuitorul ne învață pe noi cei mândri smerenia. 


Iar în Săptămâna Mare să amplificăm credința prin celebrarea Deniilor 

Să ne bucurăm smerit de șansa ce ni se mai dă pentru a dobândi dreptul la viața veșnică. Iar în săptămâna ce urmează Duminicii Floriilor, vă propun să ne mutăm locuința în Biserici, în fiecare seară, pentru a uni și amplifica credința noastră prin celebrarea Deniilor din Săptămâna mare. Rugăciunea noastră, a sufletelor noastre la unison, va îmbrăca aceleași minunate culori ale florilor de primăvară, devenind un ­curcubeu puternic între noi și Bunul Dumnezeu, fiind podul pentru Mântuirea noastră.