Mai multe proiecte de hotărări au fost adoptate de consilierii județeni în ședința din 13 februarie, cel mai important dintre acesta fiind cel cu privire la bugetul local al Ilfovului pe 2018. Potrivit documentului aprobat, bugetul local al județului Ilfov pentru 2018 este de 206.152.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli. ”Sumele prevăzute în bugetul propiu al CJI, la venituri – sunt minime, iar cheltuielile prevăzute în bugetul propriu al CJI, pe anul în curs, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite”, precizează textul hotărârii privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2018.

Articol apărut în nr. 390 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

S-au aprobat, așadar, defalcate, bugetele capitolelor ”autorități executive”, cu o valoare totală de 39.600.000 lei, ”alte servicii publice generale” – 9.795.850 lei, ”dobânzi” – 9.104.818 lei, ”apărare, ordine publică și siguranță națională” – 1.028.216 lei, ”învățământ” – 8.263.000 lei, ”sănătate” – 22.085.067 lei, ”cultură, recreere și religie” – 8.415.273 lei, ”asigurări și asistență socială” – 82.519.782 lei, ”acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” – 1.600.000 lei, ”transporturi” – 23.739.994 lei.

În continuare, s-a aprobat repartizarea a: 10.188.000 lei – fond de rezervă la dispoziția Consiliului Județean Ilfov (CJI) pentru alocarea în 2018 către unități administrativ-teritoriale și a 68.967.000 lei – sume rămase nerepartizate din cota de 17,25% după asigurarea bugetului minim de funcționare (cu care se majorează, de asemenea, fondul pus la dispoziția CJI pentru repartizare către UAT-uri în acest an). Așadar, aproape 80 de milioane de lei, de care vor beneficia UAT-urile ilfovene pentru derularea de proiecte de investiții, realizate în parteneriat cu CJI. ”Banii se vor aloca prin HCJI, conform art. 6, alin. 8, cu respectarea prevederilor alin. 3, lit.b din Legea 2/2018 a bugetului de stat”, se precizează în expunerea de motive a hotărârii de Consiliu.

Pentru bugetele de venituri și cheltuieli ce se includ în bugetul consolidat al CJI s-au aprobat:

 • sume din fonduri extrabugetare, după cum urmează: Centrul Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru bolnavi cronici Domnești – 590.000 lei, Căminul pentru persoane vârstnice Periș – 1.400.000 lei, Serviciul Public de Pază și Obiective de Interes Județean Ilfov – 8.919.000 lei;
 • sume alocate de Ministerul Sănătății:

@ prin Casa de Asigurări de Sănătate – 109.273.775 lei – pentru Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” (15.999.000 lei), Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov (75.628.600 lei) și pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Buftea (17.646.175 lei),

@ prin Direcția Județeană de Sănătate Publică Ilfov – 17.862.601 lei (din care, pentru Spitalul ”Diamandescu” – 120.000 lei, pentru Spitalul Județean – 17.420.568 lei și pentru maternitatea din Buftea – 322.033 lei).

 • sume alocate din bugetul local al județului – 20.667.091 lei – împărțite, de asemenea, astfel: pentru spitalul de la Bălăceanca – 1.849.744 lei, pentru Județean – 16.799.108 lei și pentru spitalul de la Buftea – 2.027.239 lei.

Venituri preliminate pentru anul 2018

Veniturile totale stabilite pentru bugetul propriu al CJI sunt, cum arătam mai sus, pentru 2018, în sumă de 2016.152.000 lei. Această sumă reprezintă 89.618.000 lei total (venituri proprii și cote defalcate din impositul pe venit pentru bugetul propriu de 11,25%); sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 18,5%, respectiv 36.480.000 lei și total sume defalcate din TVA – 38.502.000 lei (din care, 31.151.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului – susținerea sistemului de protecție a copilului – 6.294.000 lei, susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap – 11.413.000 lei, impementarea ”Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” – 5.821.000 lei, pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale special care frecventează învățământul special – 1.775.000 lei, pentru învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională – 667.000 lei, pentru căminele de bătrâni – 119.000 lei, pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor – 1.642.209 lei și pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult (222 posturi maxim aprobate) – 3.419.791 lei și sume defalcate din cota de TVA pentru drumuri – 7.351.000 lei). Totalul subvențiilor este de 41.552.000 de lei.

”Cheltuielile bugetare în sumă de 206.152.000 lei au fost dimensionate la nivelul veniturilor bugetare, după cum urmează:

 • cheltuieli de personal – 50.060.896 lei,
 • cheltuieli materiale – 45.042.252 lei,
 • dobânzi – 8.954.818 lei,
 • fond rezervă – 2 milioane de lei,
 • transferuri între unități ale administrației publice – 22.451.091 lei, din care: cheltuieli materiale spitale – 9.822.575 lei, cheltuieli de capital spitale – 10.853.516 lei, transferuri de la bugetul de stat pentru copii cu cerințe speciale – 1.775.000 lei,
 • alte transferuri – 16.200.000 lei,
 • asistență socială – 48.131.000 lei,
 • alte cheltuieli – 7.284.000 lei,
 • cheltuieli de capital – 777.949 lei,
 • rambursări credite – 5.249.994 lei” se arată în expunerea de motive privind aprobarea bugetului local al județului pe anul 2018.

Repartizarea pe destinații de finanțare a sumelor defalcate din TVA s-a făcut în funcție de solicitările transmise de serviciile descentralizate pentru anul 2018, precum și a analizelor efectuate asupra cheltuielilor aferente anului 2017.