Analiza realizată de consultanţii fiscali are în vedere principalele 50 localităţi care au făcut publice proiectele de hotărâre pentru taxele locale aplicabile în anul 2016, deoarece nu toate unităţile administrative au putut să pună în aplicare prevederea din Codul fiscal, fie din lipsa primarului, fie din lipsa Consiliului local, fie din alte cauze. Autorităţile locale au avut obligaţia ca până pe data de 7 noiembrie să adopte procentele de impozitare pentru locuinţe, valabile în anul 2016.

Impozitul – în funcție de scopul utilizării clădirii

„Pentru prima dată în ultimii 25 ani, impozitul pe locuinţe nu mai ţine cont de calitatea proprietarului, persoană fizică sau persoană juridică, ci de scopul utilizării clădirii. Astfel, impozitele sunt structurate în categoriile: folosirea clădirii în scop rezidenţial/locuinţă, cu cote de impozitare între 0,08% și 0,2%; folosirea clădirii în activităţi economice (sedii PFA, sedii firmă, cabinete etc) cu procente de impozitare între 0,2% și 1,3%, cu condiţia ca aceste clădiri să fie reevaluate/construite/ achiziţionate în ultimii 5 ani; folosirea clădirii în activităţi economice, dar construcţia nu este reevaluată în ultimii 5 ani, când procentul este de 2% din valoarea clădirii”, se arată în studiu.

Crește baza impozabilă

Mai mult, arată autorii studiului, prin noul Cod fiscal baza impozabilă pentru construcţii crește după cum urmează: valoarea metrului pătrat de construcţie, în anul 2016, este de 1.000 lei/metru pătrat, cu o creștere de 6,95% faţă de valoarea de 935 lei/metru pătrat, din anul 2015; creșterea indicelui de majorare a valorii construcţiei pentru măsurarea la exterior la procentul de 40%, respectiv la o valoare a indicelui de 1,4 faţă de o valoare a indicelui aplicabilă în 2015, de 1,2, când procentul de actualizare era de 20%; autorităţile locale pot majora cu până la 50% aceste procente. Se va ajunge astfel, în cazul clădirilor nerezidențiale nereevaluate în ultimii 5 ani, la creșteri care se situează la 2.493%, în cazul tuturor celor 50 de localităţi. Totodată, impozitele pentru clădirile rezidenţiale vor fi, anul următor, mai mari cu până la 25%, urmând să se situeze la 0,1%, în cele mai multe dintre cele 50 de localităţi analizate.

Majorările, determinate de creșterea valorii m² de construcţie

Astfel, pentru construcţiile destinate locuirii, tendinţa primăriilor a fost să utilizeze aceleași procente de impozitare și în anul 2016, însă impozitele cresc pe seama majorării valorii metrului pătrat de construcţie și, după caz, a modului de măsurare la exterior a clădirii, situaţie aplicabilă pentru toate locuinţele din blocuri de persoane, când măsurarea la exterior a construcţiei ar presupune intrarea în incinta vecinului, notează autorii studiului. Studiul privește impozitele pe locuinţe pentru un număr de peste 7 milioane de persoane, având ca sursă a datelor ultimul recensământ al populaţiei, calculele matematice putând să suporte modificări în funcţie de valoarea de piaţă a construcţiei, dacă se efectuează reevaluări.