La sediul Consiliului Județean Ilfov au fost restricționate, de săptămâna trecută, toate serviciile de relații cu publicul. Toate documentele necesare desfășurării activității pot fi accesibile ONLINE, pe site www.cjilfov.ro sau se pot trimite prin poștă ori servicii de curierat. Toate solicitările se pot trimite pe e-mail, la adresa cjilfov@cjilfov.ro, iar orice informații suplimentare se pot obține și la numerele de telefon: 021/212.56.93,021/212.56.94, 021/212.56.95. Curierii externi au accesul restricționat în incinta CJ Ilfov, iar angajații instituției lucrează prin rotație.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, nr. 493 editia print

Adrese utile

Direcția Investiții

Orice document care necesită analiză din partea Direcției Investiții a CJI (sesizări, petiții, situații de lucrări, facturi, corespondență etc.) se va transmite online astfel:

  1. Serviciul Administrare Drumuri Județene: drumuri@cjilfov.ro,
  2. Serviciul Lucrări Publice: servinvestitii@cjilfov.ro,
  3. Serviciul Achiziții Publice: servinvestitii@cjilfov.ro,
  4. Biroul Patrimoniu: servinvestitii@cjilfov.ro,
  5. Biroul Monitorizare Contracte Asociere: contracteasociere@yahoo.com,

Direcția Investiții va transmite răspunsurile tot online, în termenul legal!

Documentele necesare pentru obținerea acordului de utilizare a zonei drumului județean sunt prezentate pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. Toate documentele se vor depune online (scanate) la adresa de e-mail: acord.drumuri@cjilfov.ro. După transmiterea documentației, aceasta va intra în analiză și se pot solicita online clarificări. În momentul eliberării acordului, se va înștiința beneficiarul în vederea achitării tarifului de emitere. Tariful pentru emiterea acordului de drumuri este de 103,4 lei pentru persoane fizice și 112,1 lei pentru persoane juridice și se va achita în contul ­RO48TREZ42121160250XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, Beneficiar: JUDEȚUL ILFOV – CIF 4192545. După achitarea acestuia, se va transmite ordinul de plată pentru verificare, iar în momentul încasării tarifului se va elibera acordul în format electronic.

Direcția de Urbanism și ­Amenajarea Teritoriului

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ­(CTATU) și-a suspendat activitatea până pe 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii acestei suspendări în funcție de evoluția situației epidemiologice. În această perioadă nu vor fi înregistrate cereri pentru avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. Cererile pentru emiterea Certificatelor de Urbanism (CU), Autorizațiilor de Construire/Desfiinţare (AC/AD), avize structuri de specialitate pentru CU sau AC/AD, precum și alte solicitări se înregistrează doar în format electronic la adresa de mail: urbanism@cjilfov.ro. Numărul de înregistrare și cuantumul taxelor aferente solicitărilor înregistrate electronic vor fi comunicate ulterior prin poșta electronică.

Direcția Economică

Pentru comunicarea cu Direcția Economică se folosește adresa de e-mail directia.economica@cjilfov.ro. Plata taxelor se efectuază prin virament bancar în următoarele conturi deschise la Trezoreria operativă Ilfov, beneficiar: Județul Ilfov, CUI: 4192545:

RO52TREZ42121160203XXXXX – Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (Direcția Urbanism),

RO48TREZ42121160250XXXXX – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități (Direcția Investiții),

RO70TREZ42121A300530XXXX – Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice,

RO93TREZ42121300250XXXXX – Alte venituri din proprietate (taxă privind soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă în regim de urgență),

RO58TREZ4215006XXX000266 – Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit (garanții de participare la licitații),

RO62TREZ24A510103200103X – Autorități publice și acțiuni externe – Încălzit, iluminat și forță motrică,

RO78TREZ24A510103200104X – Autorități publice și acțiuni externe – Apă, canal și salubritate,

RO78TREZ24A510103850101X – Autorități publice și acțiuni externe – Autorități executive – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local.