Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov optimizează rețeaua, în perioada mai – septembrie 2021

Se reorganizează transportul public din regiunea București – Ilfov

”În acest an, în perioada mai – septembrie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va reorganiza rețeaua de transport la nivelul întregii regiuni, în vederea optimizării acesteia. Noul sistem va avea în vedere dezvoltarea durabilă a regiunii până în anul 2030, ținând cont și de proiectele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București – Ilfov 2016-2030 și dezvoltarea continuă a zonei”, au anunțat săptămâna trecută, reprezentanții TPBI.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 548

Reorganizarea vizează, potrivit unui comunicat de presă al Asociației, ”crearea de benzi proprii pentru transportul în comun, extinderea pistelor pentru biciclete, încurajarea modurilor alternative de transport și alte măsuri. În acest sens, un exemplu ar fi benzile proprii realizate sau aflate în procesul de avizare și execuție, precum cele de pe Bd. Gh. Magheru, Calea Griviței (în zona Gării de Nord, pe ambele sensuri), pe Calea Dorobanți (între Piața Dorobanți și Șoseaua Ștefan cel Mare) sau Str. Dristorului. Tot în acest an vor fi puse bazele proiectului de tren metropolitan (n.r. – despre care Jurnalul de Ilfov a scris pe larg într-o ediție anterioară), în vederea includerii în Programul integrat de transport a acestui mod foarte utilizat la nivel regional în toată Europa. O altă măsură va fi eficientizarea liniilor urbane și regionale, așa cum a fost cazul liniei urbane 135, care pătrundea foarte mult în județul Ilfov și a fost reorganizată, prin înființarea unei linii regionale și reorganizarea unor linii urbane și regionale”, se arată în comunicatul de presă.

Reamintim că, din 24 aprilie 2021, a intrat în funcțiune linia regională R449, pe relația ”Metrou Pipera” – ”Dimieni”, iar autobuzele liniilor urbane 135, 301, 304 și R459 circulă pe trasee modificate. Astfel, linia 135 a fost scurtată și funcționează pe vechiul traseu între capetele de linie ”CFR Constanța” și „CET Sud”. Linia 301 a fost, de asemenea, scurtată și funcționează pe vechiul traseu între capetele de linie ”Piața Romană” și ”Jolie Ville”, iar linia 304 funcționează între terminalele ”Piața Presei” și ”Străulești”, pe un traseu modificat, astfel: dus: Terminal ”Piața Presei”, Bd. Mărăști, Șos. București – Ploiești, DNCB, întoarcere la rondul de la intersecția DNCB/Str. Gării Otopeni, DNCB, Șos. Odăii, Șos. București – Târgoviște, Bd. Bucureștii Noi, Terminal ”Străulești” și întors: Terminal ”Străulești”, Bd. Bucureștii Noi, Șos. București – Târgoviște, Șos. Odăii, Șos. București – Ploiești, Bd. Mărăști, Terminal ”Piața Presei”. Nou înființata linie regională R449, care este operată de Serviciul Transport Voluntari – STV SA, are următorul traseu: dus: Terminal ”Dimieni”, DJ 200B, Tunari, DJ 200B, Bd. Pipera, Șos. București Nord, Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Terminal ”Metrou Pipera” și întors: Terminal ”Metrou Pipera”, Bd. Dimitrie Pompei, Str. Gara Herăstrău, Șos. Pipera, Bd. Pipera, DJ 200B, Tunari, DJ 200B, Dimieni, Terminal ”Dimieni”. De asemenea, linia regional R459 funcționează și ea între terminalele ”Tunari” și stația de metrou ”Pipera” astfel: dus: Terminal ”Tunari”, Str. 1 Decembrie, Calea București, DJ 200B, Bd. Pipera, Șos. Pipera, Calea Floreasca, Str. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Terminal ”Metrou Pipera” și întors: Terminal ”Metrou Pipera”, Bd. Dimitrie Pompeiu, Șos. Petricani, Șos. București Nord, Bd. Pipera, DJ 200B, Calea București, Str. 1 Decembrie, Terminal ”Tunari”. Pe relația ”Tunari” – ”Metrou Pipera”, intervalul comun de succedare a autobuzelor liniilor R449 și R459 este la fel cu cel pe care îl avea linia 135.

De asemenea, tot luna trecută, TPBI a reorganizat liniile de transport pe relația București – Mogoșoaia – Buftea, eliminând ”traseele paralele”. Astfel, din 12.04.2021, linia regională R474 (Cartier Dămăroaia – Mogoșoaia) a fost suspendată, iar autobuzele de pe acest traseu au fost redistribuite pe linia regională R436 (Cartier Dămăroaia – oraș Buftea).

Călătorii sunt invitați să facă sugestii referitoare la funcționarea liniilor de transport

Reprezentanții Asociației explică faptul că, „în această perioadă ar putea apărea necesitatea unor modificări punctuale pe anumite linii”, și, de aceea, ”TPBI așteaptă din partea călătorilor sugestii și informații referitoare la funcționarea ­liniilor de transport la adresa de ­e-mail office@tpbi.ro”. 

”(…) Specialiștii vor urmări atent gradul de încărcare a vehiculelor și, acolo unde va fi cazul, TPBI va interveni punctual și va adapta numărul de vehicule potrivit cererii, capacității de transport a operatorilor, dar și în funcție de bugetul primăriilor din localitățile membre”, dau asigurări reprezentanții TBPI.

Transport Public București – Ilfov este primul organism, creat la nivel regional, care a fost constituit sub forma unei structuri de cooperare a celor 42 de autorități publice locale din regiune, primind mandat din partea acestora pentru înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea serviciului de transport public de călători pe toată aria de competență, conform Regulamentului CE 1370/2007.

Membrii Consiliului Director al TPBI au fost numiți prin Hotărârea AGA nr. 1/15.02.2021, iar aceștia sunt Nicușor Dan, Celestin-Domițian Drăgănescu, Gabriel Rău, George Nicolaie, Ștefan-Iulian Dragomirescu, Cornel Pieptea, Viorel Iordache, Gheorghe Pistol, Niculae Cismaru.

Anul 2020: peste 112 milioane de km operați de cei trei operatori care asigură serviciul public de transport în regiunea București – Ilfov

 

Regiunea București – Ilfov are una dintre cele mai întinse reţele de transport de suprafață din Europa, cu o lungime a traseelor de peste 1.650 km cale dublă. Reţeaua de transport acoperă cel puțin o suprafaţă de 630 km pătrați, din care peste 230 km pătrați în zona urbană. Transportul public de călători de suprafață este asigurat de trei operatori care au încheiat cu TPBI contracte de delegare de gestiune a serviciului public de transport de călători – Societatea de Transport București SA, STV SA – Serviciul Transport Voluntari și Ecotrans STCM SA Chitila. Liniile urbane de zi și de noapte din Capitală, precum și liniile expres sunt operate de STB SA, iar liniile regionale – de toți cei trei operatori. Pe parcursul anului 2020, cele trei societăți care asigură serviciul public de transport în regiunea București – Ilfov, în baza contractelor încheiate cu TPBI, așa cum precizam anterior, au operat un total de 112.347.804,18 km. STB SA a operat 104.131.509 km, Serviciul Transport Voluntari (STV SA) – 523.331,07 km, iar SC Ecotrans STCM – 692.964,11 km. În regiunea București – Ilfov funcționează 208 linii de transport public – 144 sunt linii urbane, operate cu autobuze, tramvaie și troleibuze, iar 64 sunt linii regionale, operate exclusiv cu autobuze. Numărul total al traseelor de tramvaie este de 24, dintre care două linii – 1 și 10 – funcționează 24 de ore/zi. Numărul total al traseelor de troleibuze este de 17, iar numărul total al traseelor de autobuze este de 167 – dintre care 74 linii urbane de zi, 64 linii regionale, 25 linii de noapte și patru linii expres (linia 783 funcționează 24 de ore din 24 pe relația Piața Unirii – Aeroportul Internațional Henri Coandă, Otopeni). În regiunea București – Ilfov există 3.889 stații de oprire a vehiculelor de transport în comun – din care 2.309 stații se află pe teritoriul municipiului București, iar 1.580 pe teritoriul județului Ilfov. Pe traseele din regiunea București – Ilfov circulă zilnic 1.656 vehicule de transport public gestionate de TPBI – 280 de tramvaie, 181 de troleibuze și 1.195 de autobuze, din care – 949 funcționează pe liniile urbane, iar alte 246 autobuze pe liniile regionale. Toate cifrele prezentate pot suferi modificări – zilnic, în funcție de condițiile concrete privind starea parcului de vehicule, în funcție de condițiile meteo, de reglementări, precum și de cererea de transport.

Obiective realizabile

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov (PMUD) este, la rândul său, un document strategic și un instrument de politică de dezvoltare, complementar Planului Urbanistic General (PUG), folosind un model de transport (software), având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport în regiunea Bucureşti – Ilfov. 

PMUD a interpretat viziunea privind transportul durabil în regiunea București – Ilfov (viziune care se referă la un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluziv din punct de vedere social și să asigure o calitate ridicată a vieții) în cinci obiective operaționale realizabile:

🔾 Accesibilitate – Tuturor cetățenilor le sunt asigurate opțiuni de transport ce le facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;

🔾 Siguranță și securitate – Îmbunătățirea si­guranței și securității în circu­lație;

🔾 Mediu – Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;

🔾 Eficiență economică – Îmbunătățirea efici­enței și a eficacității economice a transportului de persoane și mărfuri;

🔾 Calitatea mediului urban – Contribuie la creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.

Noi documente în pregătire: atribuire directă simultană către 4 operatori regionali, prin 3 contracte pe termen lung și unul de urgență, cu durata de 1 an

Pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov se află postate propunerile de contracte de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București – Ilfov care se vor încheia și vor intra în vigoare din această lună, pentru următorii 10 ani, cu operatori STB SA, STV SA și Ecotrans STCM, precum și, contractul de delegare ”de urgență”, pentru un an de zile de la data intrării în vigoare, cu Regio Serv Transport SRL.

TPBI propune, așadar, atribuirea directă simultană către 4 operatori regionali (prin 3 contracte pe termen lung și un contract de urgență pe durată de 1 an), în contextul integrării serviciilor și dezvoltării pe termen lung a conceptului de organizare “huband -spoke”. Toți operatorii vor încheia contracte de servicii similare, vor beneficia de același mod de calcul al compensației, iar decontarea către UAT-uri a compensației se va realiza printr-un mecanism integrat asigurat de forma comună de contract.