APIA îi informează pe potenţialii beneficiari că au fost stabilite măsuri excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe, pentru retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite.

Beneficiarii măsurii excepţionale pot fi organizaţiile de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art.154 din Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (…) cu completările ulterioare,  precum și producătorii de fructe care nu sunt membri ai acestor organizații.

Fructe eligibile

Sunt eligibile următoarele produse destinate consumului în stare proaspătă:

  • merele clasificate la codul NC 0808 10;
  • perele clasificate la codul NC 0808 30;
  • prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;
  • piersicile și nectarinele încadrate la codul NC 0809 30;
  • cireșele clasificate la codul NC 0809 29 00.

Beneficiarii produselor retrase sunt persoanele cărora li se asigură asistența specializată de către destinatarii prevăzuți la art. 411 alin.(3) din OMADR nr.694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume (…) cu modificările și completările ulterioare, și care beneficiază de aceste cantități suplimentar față de cantitățile din aceste produse pe care destinatarii le achiziționează în mod obișnuit.

Cantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar excepțional este de maximum 500g/săptămână pentru o persoană, distribuirea fiind făcută cel puțin o dată pe săptămână.

Condiții pentru producători

  • să respecte normele prevăzute de Reg. (UE) nr.1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
  • să țină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operațiunilor respective;
  • să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene și
  • să prezinte documentele justificative privind destinația finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepție sau a unui document echivalent care să ateste preluarea, de către o terță parte, a produselor retrase, în vederea distribuirii lor gratuite.

Producătorii interesaţi trebuie să depună la Centrele judeţene APIA o notificare cu privire la intenţia de retragere de la comercializare a unor cantităţi de produse. Acesta va fi contactat ulterior de inspectorii APIA pentru a stabili programul operaţiunilor de retragere deoarece acestea trebuie să se desfăşoare sub monitorizarea APIA pentru a fi eligibile (control de nivel I).

În termen de 30 de zile de la finalizarea operaţiunilor, producătorii depun la centrele judeţene APIA cererea de plată. Se realizează apoi controalele de nivel II şi dosarele de plată sunt trimise la APIA Central unde are loc verificarea administrativă şi plata sprijinului financiar. Agenția va monitoriza zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii retragerii de pe piată şi va sista aplicarea acestei măsuri la data epuizarii cantității alocate României.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.363