Cererile pentru Programul Național Apicol se pot depune până pe 15 august 2017

Apicultorii care doresc să primească sprijin financiar trebuie să depună cereri de plată la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului București, (la oricare centru județean mai apropiat de sediul social sau de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pastoral al stupinei) până la data de 15 august 2017.

Pentru evitarea dublei finanțări, acţiunile propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020 trebuie să nu fie solicitate prin Programul Naţional Apicol aprobat şi viceversa.

Condiții pentru apicultori

● Pentru a primi banii, apicultorii trebuie să aibă, obligatoriu, pregătire în domeniul apiculturii.

● Furnizorii de medicamente, mătci, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în PNA 2017-2019, iar familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor.

● Pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, apicultorul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul antivarooa necesar întregului efectiv de familii de albine deţinut. Medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”,  conform listei publicate pe pagina de website a APIA.

● Achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine trebuie să se facă începând din data de 15 martie a fiecărui an (condiție valabilă pentru anul apicol 2018 și 2019) din stupine de multiplicare şi de elită şi este condiţionată de achiziţia de medicamente pentru tratarea vaoorozei;

● În cazul apiculturii ecologice achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine să se facă din stupine de multiplicare şi de elită înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică;

● Achiziţionarea mătcilor şi/sau a familiilor de albine pentru anul apicol 2017 se face începând cu data de 04.07.2017, data apariției în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 443/2017, pentru aprobarea PNA 2017- 2019;

Stupinele de elită și de multiplicare autorizate de ANZ până la acest moment(denumire, nr. și data autorizării) se pot găsi la adresa de website a ANZ http://www.anarz.eu, la secțiunea Informații Utile-Apicultură;

● Cutiile trebuie să fie achiziţionate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008.

● apicultorii trebuie să păstreze cutiile uzate înlocuite până la data efectuării controlului pe teren, iar în cazul în care până la data controlului nu le-au înlocuit pe cele uzate, trebuie să păstreze cutiile noi într-un loc vizibil pentru inspecție.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.363