Ministerul Educației informează că au fost depuse, la nivel național, doar 486 de cereri privind înscrierea direct în clasa I pentru anul școlar 2016 – 2017, față de 2.901, în anul școlar curent. Potrivit procedurii privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc 7 ani până la 31 august 2016, inclusiv, în situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor depuse de părinți este mai mare decât cel al locurilor disponibile, înscrierea se face între 11 – 16 martie, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.