România riscă să piardă milioane de euro pentru pășuni și pajiști naturale dacă pe aceste suprafețe nu există amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an.

Pentru a încasa subvenția pe suprafață de la APIA, estimată undeva la 130 de euro/ha, utilizatorii de pășuni și pajiști naturale trebuie să aibă amenajamente pastorale. Această subvenție poate fi pierdută, dacă la nivelul primăriei nu există astfel de amenajamente. Cererile se depun la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură până pe 15 mai.

Consiliile locale obligate să realizeze amenajamente pastorale

Potrivit HG 643/2017, începând cu anul 2018, consiliile locale au obli­gația de a include amenajamentul pastoral în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente. În cazul în care consiliile locale nu deţin specialişti pentru a face parte din grupul de lucru pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, consiliul local trebuie să mandateze o persoană cu responsabilităţi pe Registrul Agricol pentru a prelua activităţile pentru întocmirea amenajamentului pastoral al unităţii administrative teritoriale respective. Aceeași hotărâre prevede că, pentru suprafeţele de pajişti împădurite, specialiştii din unităţile atestate specializate să elaboreze amenajamente silvice, care fac parte din grupul de lucru, sunt plătiţi de primării, iar sumele aferente vor fi recuperate de la utilizatori, proporţional cu suprafaţa deţinută, până la încheierea anului fiscal. Amenajamentele pastorale trebuiau finalizate până la sfârșitul anului 2017. Având în vedere că unele consilii locale nu au finalizat lucrările de cadastru, s-a înlocuit planul cu amplasamentul pajiştilor permanente cu ortofotoplanul suprafeţei totale a pajiştii permanente.

Concret, persoanele desemnate de consiliul local trebuie să prezinte:

● ortofotoplanul cu su­prafaţa totală de pajişti permanente înscrise în Registrul Agricol, drumurile de acces, surselor de apă, limitele ariei/ariilor naturale protejate, după caz, precum şi a limitele administrative ale unităţii administrativ-teritoriale pentru care este întocmit;

● un tabel nominal întocmit de consiliile locale, conform Registrului Agricol, cu suprafeţele de pajişti permanente, respectiv păşuni şi fâneţe, la data de 1 ian. 2007, în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utilizatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice a căror suprafeţe sunt amplasate pe teritoriul unităţii administrative teritoriale respective.

Fondurile pentru întocmirea amenajamentelor pastorale sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.384